lectoraatsdag waarde(n)vol onderwijs 8 juni 2018

Lectoraatsdag Waarde(n)vol Onderwijsonderzoek

Wil jij je laten inspireren door onderzoek in en met scholen? Ben jij nieuwsgierig naar wat het onderzoek van de kenniskringleden laat zien, bijvoorbeeld over periodeonderwijs, hoogbegaafdheid of de brede vormende opdracht van het vrijeschoolonderwijs van nu? Denk jij dat we met onderzoek niet alleen op zoek moeten naar antwoorden maar juist ook naar nieuwe vragen? Wil je meedenken zodat ons onderzoek echt een instrument voor onderwijsontwikkeling kan gaan zijn? Wil je gaan meebouwen aan onderwijsonderzoek waar je echt iets aan hebt in jouw school? 

Wat kun je verwachten?

Op deze dag vieren we de overgang van de eerste naar de tweede lectoraatsperiode. Wij willen graag de mooie dingen delen die we de afgelopen jaren vanuit het lectoraat hebben onderzocht en ontwikkeld. Maar we willen ook vooruit bewegen door er een middag van te maken waarop we samen ervaren, verdiepen en vieren hoe we de komende jaren vanuit gezamenlijkheid echt betekenisvol onderwijsonderzoek kunnen doen.

Bekijk het programma

lectoraatsdag waarde(n)vol onderwijs 8 juni 2018