Lectorale rede Aziza Mayo

Lectorale rede: Autonomie in verbondenheid

Op woensdagmiddag 18 november 2015 sprak Aziza Mayo haar lectorale rede uit.
Bekijk de video van de lectorale rede 'Autonomie in verbondenheid'
Lees de lectorale rede 'Autonomie in verbondenheid' (pdf, 5,66 MB) ( pdf, 5.67 MB )

Autonomie in verbondenheid

Voor mij is dit de kern van het waartoe van het Vrijeschoolonderwijs, vroeger en nu. Hiermee is het Vrijeschoolonderwijs duidelijk gepositioneerd in de brede maatschappelijke discussie die in deze tijd gevoerd wordt over wat goed onderwijs is. Maar dit waartoe roept ook vragen op over het hoe en wat van het huidige vrijeschoolonderwijs. Bijvoorbeeld of het de leerlingen van nu voldoende ruimte biedt om hun autonomie te vormen; hoe, binnen sterk groeiende onderwijsgemeenschappen waarin steeds vroeger en breder gedifferentieerd wordt naar onderwijsniveau, zorg gedragen kan worden dat leerlingen de waarde van verbondenheid met anderen en het andere kunnen blijven ervaren; op welke wijze scholen zichtbaar en inzichtelijk kunnen maken hoe, en in welke mate, hun onderwijs bijdraagt aan de vorming van de leerling naar dit beeld van volwassenheid in de wereld. De komende jaren gaan wij, vanuit het lectoraat Waarden en waarde van Vrijeschoolonderwijs samen met (oud-)leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten en bestuurders dit soort vragen onderzoeken.

Hogeschool Leiden

Waardevol onderwijs

Om met elkaar op zoek te kunnen gaan naar antwoorden op deze en andere vragen is het nodig dat wij onze onderwijsbeelden expliciteren en met elkaar delen. Een onderwijsbeeld drukt uit wat wij waardevol onderwijs vinden. Het krijgt vorm wanneer we onze kennis, ervaringen en overtuigingen over het  waarom, het  wat, het  hoe en het  waartoe onder woorden brengen; wanneer we expliciteren en onderzoeken hoe we denken, wensen en waarom dit waarom, wat, hoe en waartoe tot elkaar in relatie staan. Om de dialoog over goed Vrijeschoolonderwijs zo breed mogelijk te kunnen voeren is het nodig dat de onderwijsbeelden die daartoe geschetst worden gebruik maken van taal die het specifieke van Vrijeschoolonderwijs verbeeldt en verbindt met het meer algemene denken over onderwijs. Dat is wat ik in deze rede beoog te doen door mijn onderwijsbeeld van Vrijeschoolonderwijs vorm te geven. Daarmee hoop ik op mijn manier een bijdrage te leveren aan de grote dialoog over waardevol onderwijs voor individu en samenleving.

Programma

Locatie: Hogeschool Leiden

15.30 - 16.00 Ontvangst met koffie en thee
16.00 - 16.10 Opening - Robert Viëtor
16.10 - 16.25 Muzikale introductie - studenten en docenten van de opleiding Docent Muziek
16.25 - 17.15 Lectorale rede ‘Autonomie in verbondenheid’- Aziza Mayo
17.15 - 17.30 Kunstzinnige afsluiting - studenten van de opleiding Docent Dans/Euritmie
17.30 Afsluiting - Kristel Baele, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Leiden