Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Onderzoeksgroep Waarde(n)volle zorg

De onderzoeksgroep Waarde(n)volle zorg doet praktijkgericht onderzoek naar welke oplossingen zouden kunnen werken voor een complexe doelgroep jeugd waarbij gebruikelijke zorg vaak onvoldoende aansluit; met aandacht voor de individuele behoeften van de kinderen en het gezin. Daarbij werkt de onderzoeksgroep vanuit de meervoudige betrokkenheid van zowel wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis, door gezamenlijke besluitvorming en in verbinding met zorgethiek en juridische kaders.

Werkwijze

De onderzoeksgroep maakt een beweging die het veld nog moet gaan maken door de zuilen te overstijgen en in samenwerking tussen disciplines. We dragen samen met het werkveld bij aan het leervermogen door inzet en ondersteuning van de leer- en ontwikkelagenda. 

Wij zijn een onderzoeksgroep in oprichting die verder vorm gaat krijgen. Ons praktijkgericht onderzoek zal gedaan worden vanuit de volgende zes onderzoekslijnen: 

 • Paradigmaverschuiving in de zorg 
 • Leef-, leer- en werkklimaat in de zorg 
 • Ontwikkeling in de zorg 
 • Systemisch werken in de zorg voor jeugd 
 • Residentiële jeugdzorg 
 • Transformaties in de zorg voor jeugd 

Wij leggen de verbinding met het werkveld, onderwijs en doelgroepen en willen vanuit vijf perspectieven samen leren. We noemen dat 'de vijfhoek'; 

 1. Beleid 
 2. Onderzoek 
 3. Professionals 
 4. Onderwijs 
 5. Gezin (doelgroepen) 

Impact

Kinderen en gezinnen in de specialistische jeugd GGZ lijken steeds complexer te worden, waarbij het reguliere behandelaanbod onvoldoende lijkt te werken. Wij willen alternatieven zoeken voor het huidige medische model, zodat de zorg beter aansluit bij deze complexe doelgroep. Hiervoor zullen we van en met elkaar moeten leren en samen nieuwe strategieën ontwikkelen ter vervanging van bestaande regels die geen oplossing bieden. 
Wij willen een brug slaan tussen onderwijs en werkveld en wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis en expertise vanuit klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek in het onderwijs (Ad, Ba, MA, LLO) brengen. Dit zal aansluiten bij de praktijk en gericht zijn op de complexe doelgroep van jongeren en hun gezin met psychiatrische problematiek. De link met de sociaal werker is hierbij essentieel. We zullen inzetten op de scholing van het werkveld om een positief leefklimaat te waarborgen in de gesloten en open jeugdzorg. 

Onderwijs

Onze lectoren zetten hun kennis en netwerken in en kunnen via de onderzoeksgroep onderzoek en scholing in dienst stellen van de ontwikkelingen in het werkveld. Deze kennis wordt vertaald naar de praktijk en krijgt een plek in onderwijs binnen de hogeschool, bij opleidingen elders en na- en bijscholing (in het kader van leven lang ontwikkelen). 

tekening van drie abstracte figuren, alleen het hoofd, tekening bij geestelijke gezondheidszorg

Onze onderzoeksprojecten

tekening illustratief met geel, zwart en wit, bij onderzoeksgroep waardevolle zorg
Bekijk alle projecten

Onze resultaten & publicaties

Bekijk alle resultaten & publicaties

Samen onderzoeken?

Peer van der Helm

Lector
Foto van Peer van der Helm

Onze lectoren

Het fundament van onze onderzoeksgroep bestaat uit een aantal promoties waar de hogeschool en lectoren van kenniscentrum Samen Redzaam bij betrokken waren. Dat zijn onder andere de promoties van lectoren Chris Kuiper, Peer van der Helm en Anne Krabbendam.

Uitgelicht

'Ieder kind doet ertoe!' - Oratie Peer van der Helm

Nieuws | Opinie
Lees meerover 'Ieder kind doet ertoe!' - Oratie Peer van der Helm
Foto van Peer van der Helm

Studiemiddag Afstand en nabijheid

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Studiemiddag Afstand en nabijheid
Afbeelding van de presentatie afstand en nabijheid die gegeven wordt

'Ouderschap is Jongleren'

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover 'Ouderschap is Jongleren'
Gebouw Hogeschool Leiden

Ons team

Anne Krabbendam

Lector Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Anne Krabbendam, lector Sociaal Werk in de kinder- en jeugpsychiatrie

Chris Kuiper

Lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd
Foto van Chris Kuiper

Peer van der Helm

Lector residentiële jeugdzorg
Foto van Peer van der Helm

Anders denken over zorg

In deze video gaan onze lectoren Peer van der Helm en Chris Kuiper in gesprek met Joan Tronto over de ethiek van zorg.

Joan Tronto, hoogleraar aan de Universiteit van Minnesota en medeoprichter van Ethics Of Care (EOC), stelt dat 'zorgen voor elkaar' essentieel is om onze samenleving te onderhouden en verbeteren, zodat we er optimaal in kunnen leven.

 

Thumbnail voor de video anders denken over zorg
Anders denken over zorg – presentatie Joan Tronto | Hogeschool Leiden

Ons netwerk

Studenten van Hogeschool Leiden werken samen.

De onderzoeksgroep Waarde(n)volle Zorg is onderdeel van kenniscentrum Samen Redzaam

Wij bouwen in opdracht voort op een bestaand fundament binnen de hogeschool Leiden en het SPRONG project “INCLU-ZIE; inclusief en gezond opgroeien in een complexe samenleving” in samenwerking met andere hogescholen.