Hogeschool Leiden

Vrijeschool

De vrijeschool valt onder het neutraal of algemeen bijzonder onderwijs. Het wordt door de overheid gesubsidieerd en valt onder het toezicht van de onderwijsinspectie. Vrijescholen gaan uit van het antroposofische mensbeeld, dat zie je terug in hun pedagogische en didactische aanpak. Leraren worden op een vrijeschool meer gezien als opvoedingskunstenaar dan als schoolmeester. Je besteedt veel tijd aan scholing.

Antroposofie

Volgens deze visie ontwikkelt een mens zich in fasen van zeven jaar. Elke fase wordt gekenmerkt door specifieke lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkelingen. Vanuit antroposofie kijk je naar de het geheel van deze aspecten, dit heet een holistische visie. Daarnaast gaat antroposofie ervan uit dat er meer is dan alleen de zintuigelijk waarneembare wereld. Vrijescholen richten het onderwijs zó in dat al deze lagen van het kind worden aangesproken en ontwikkeld. De slogan van veel vrijescholen luidt: 'Leren met hoofd, hart en handen'.

Wil je meer lezen over vrijescholen of over antroposofie? Kijk dan op vrijeschool pabo. Je vindt hier ook boekentips.