Hogeschool Leiden

Opbouw studie Vrijeschool Pabo

Vrijeschool Pabo biedt je een uitdagend en gevarieerd vakkenpakket dat opleidt voor de beroepspraktijk. Je krijgt vakken zoals rekenen, Nederlands, (kunst)geschiedenis, moderne talen, communicatie, biologie, natuurkunde, pedagogie en psychologie. Maar ook menskunde, antroposofie, handarbeid, koorzang, spreekkunst, vormtekenen en euritmie.

Opleidingsvarianten

De voltijdse dagopleiding duurt vier jaar, de studielast per week is circa 40 uur. Die uren besteed je aan colleges, stages, studiebijeenkomsten en zelfstudie. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kun je ook kiezen voor de aangepaste dagopleiding, tweejarige deeltijdopleiding, werken-lerentraject of individuele trajecten. Er is ook een aantal projectweken in een studiejaar waarin studenten samen een programma ontwikkelen.

Majorfase: basisvaardigheden voor docent

De eerste twee jaar van de opleiding en een deel van het laatste jaar behoren tot de majorfase. Tijdens deze fase leg je de basis voor de vaardigheden die je als leraar nodig hebt. Tijdens het eerste jaar verken je je mogelijkheden binnen de opleiding en het beroep. Aan het einde van het eerste jaar ontvang je een studieadvies, daaruit blijkt of je al dan niet over de juiste competenties beschikt om aan de hoofdfase te beginnen. Hierna starten de minorfase en de afstudeerfase.

Stages Vrijeschool Pabo

Stages zijn een belangrijk onderdeel van de Vrijeschool Pabo. In elk studiejaar zijn meerdere stageperiodes opgenomen. In totaal loop je tijdens de vierjarige opleiding circa 30 tot 36 weken stage, op vrijescholen en op andere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. In de propedeuse begin je met een oriënterende kijkstage en je eindigt in het vierde jaar met een stage waarin je volledig als leraar functioneert. Tijdens deze periodes in de praktijk ontwikkel je professionaliteit op het gebied van:

  • Werken met kinderen in de klas;
  • Samenwerken in het team van leraren;
  • Ontwerpen van lessen en leergangen.

De stages vinden plaats in een mix van blokstages (twee tot vier weken achter elkaar) en lintstages (een of meerdere dagen per week). Opzet hiervan verschilt per opleidingsvariant. In elk studiejaar zijn meerdere stageperiodes opgenomen. De stage begint in je eerste jaar met een oriënterende kijkstage en eindigt in het vierde jaar met een stage waarin de student volledig als leraar functioneert.

Jaarfeesten onderdeel studieprogramma

Op de Vrijeschool Pabo zijn jaarfeesten en gemeenschappelijke bijeenkomsten een vast onderdeel van het studieprogramma. Het doel is je vertrouwd te maken met de achtergronden van de jaarfeesten en de manier waarop deze in de vrijeschool gevierd kunnen worden. Het tweede doel is de gemeenschapsvorming, zowel op de Pabo als in het basisonderwijs is dit als leerprincipe zeer belangrijk.