Hogeschool Leiden

Minor- en afstudeerfase

Het tweede jaar staat in het teken van ‘spel en beweging’, waarbij de belangrijke kwaliteiten van een leraar, nu eens doelgericht dan weer flexibel, worden opgebouwd. Het gehele jaar heeft als blikrichting de didactiek.

De eerste helft van het derde jaar wordt volledig besteed aan de minor. Je kan kiezen voor een minor binnen de eigen opleiding, of voor een andere minor die aangeboden wordt door een andere opleiding. Ook is het mogelijk om in deze tijd een buitenlandse stage te plannen of een eigen plan uit te voeren, dat bijdraagt aan jouw leraar-zijn.

Tijdens de tweede helft van het derde jaar verdiep je je in een leeftijdsfase van de kinderen:

  • Kleuterspecialisatie van 4 tot 7 jaar;
  • Het kind van 8 tot 12 jaar;
  • (Pre)Puber van 10-12 jaar.

Tijdens deze specialisatiefase verzorg je met name een langere reeks activiteiten voor het jonge kind of je verzorgt periodeonderwijs en vaklessen in de onder- of middenbouw van de vrijeschool.

Afstudeerfase

In het eerste deel van je afstudeerfase ontwikkel je algemene vermogens die nodig zijn om onderwijs tot kunst te laten uitgroeien en om als individu te kunnen werken in een team van andere leraren. Je kunt twee minoren kiezen, één sterk praktijkgestuurd en gekoppeld aan een lio-stage (leraar in opleiding) en één meer vanuit een theoretisch kader gestuurd met een kortere stage.