Hogeschool Leiden

Leraar basisonderwijs

Leraar basisonderwijs

Als leraar basisonderwijs doe je meer dan alleen lesgeven. Naast kennisoverdrager ben je ook pedagoog. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Je houdt in de gaten welke leerling extra aandacht of juist extra uitdaging nodig heeft. Regelmatig toets je de stof en overleg je met ouders over de voortgang van hun kind. Daarnaast maak je als leerkracht deel uit van een team, je vergadert met collega's en bespreekt organisatiekwesties en nieuwe didactiek. De gezamenlijke studie van het onderliggende mens- en wereldbeeld is ook een belangrijk onderdeel van de vergaderingen. Allemaal zaken die het beroep van leraar zo afwisselend en aantrekkelijk maken.

Zij-instroom

Voor studenten die al een wo- of hbo-bachelor hebben én een baan in het onderwijs, is er de mogelijkheid om als zij-instromer je bevoegdheid te behalen. De school waar je werkt doet een aanvraag voor het zij-instroomtraject. Hierna volgt een assessment waarvoor je een portfolio samenstelt. Na het assessment wordt, in samenwerking met de school, een studieplan opgesteld. Zij-instromers volgen de meeste lessen met de verkorte deeltijdopleiding. Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Het individuele studieprogramma is gericht op de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school. Voor dit tweejarige traject moet je een contract van minimaal twee dagen hebben op een basisschool en er moeten ook goede mogelijkheden voor begeleiding binnen de school aanwezig zijn.