Vrijeschool Pabo

Aangepaste opleidingstrajecten Vrijeschool Pabo

Aangepaste dagopleiding

De aangepaste dagopleiding duurt vier jaar. De studielast is net als bij de voltijdse dagopleiding 60 ect per jaar. Een tot maximaal anderhalve dag per week ben je op de opleiding. Daarnaast loop je stage, de overige uren besteed je aan zelfstudie. De aangepaste dagopleiding heeft minder contacturen en meer zelfstudie-opdrachten. Veel studenten van de aangepaste dagopleiding hebben enkele jaren werkervaring of hebben een gezin.

Leren op de werkplek

Binnen de aangepaste dagopleiding is het mogelijk om na je propedeuse te kiezen voor een traject waarbij praktijk en studie hand in hand gaan. Je zoekt zelf een stageplek en gaat daar gedurende de verdere opleiding minimaal twee dagen per week aan het werk, dit is een belangrijke leerplaats. Het traject begint met een assessment waarna een studieprogramma wordt opgesteld en je een studiebegeleider toegewezen krijgt. Je volgt de opleiding deels als aangepaste dagopleiding, deels als zelfstudie.

Tweejarige deeltijdopleiding

Voor studenten met een hbo- of universitair diploma is er sinds 2013/2014 de tweejarige deeltijdopleiding. Deze opleidingsvorm is gericht op studenten met grote studievaardigheid en bewezen hbo-werk- en denkniveau. De studie richt zich voornamelijk op het behalen van competenties op het gebied van pedagogisch-didactische vaardigheden vanuit de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.

Voor dit traject vindt een assessment en een intakegesprek plaats. De opleiding duurt twee jaar, de studielast is net als bij de andere vormen 60 ect per jaar. Een tot maximaal anderhalve dag per week ben je op de opleiding. Daarnaast is er een stagedag. De overige uren besteed je aan zelfstudie.