Leraar basisonderwijs lezen

Toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek

Op deze pagina vind je alle informatie over de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voor de voltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo. Om aan het gewenste startniveau te voldoen, moet je - afhankelijk van je vooropleiding en vakkenpakket - een toelatingstoets afleggen voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek.

Bekijk ook de informatie over onze toelatingsvoorwaarden en inschrijfprocedure

Welke toelatingstoetsen moet jij maken?

In onderstaand overzicht kun je zien of het in jouw geval nodig is om deel te nemen aan de landelijke toelatingstoetsen.

Vooropleiding Wel of geen aanvullende toetsen
Vwo Je hoeft geen landelijke toelatingstoetsen te maken.
Havo

Je maakt een landelijke toelatingstoets voor de vakken waarin je geen eindexamen hebt gedaan (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en/of techniek)

Mbo Je moet voor alle drie de vakken een landelijke toelatingstoets maken.
Pabo Propedeuse

Je hoeft geen landelijke toelatingstoetsen te maken.

Propedeuse hbo/wo Welke landelijke toelatingstoetsen je eventueel moet maken, hangt af van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Bekijk hiervoor de andere kolommen in deze tabel.

Afgeronde hbo- of wo-studie

Je hoeft geen landelijke toelatingstoetsen te maken.

Buitenlands diploma

De landelijke toelatingstoetsen die jij eventueel moet maken zijn afhankelijk van welk buitenlands diploma je hebt behaald. Meer informatie hierover vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

21+ toets Je moet voor alle drie vakken een landelijke toelatingstoets maken.

Wanneer, waar en hoe?

Er zijn verschillende perioden waarin je de toelatingstoetsen kunt maken (toetsvensters). Tijdens deze periode bieden de Nederlandse pabo's op verschillende data toetsmogelijkheden aan. De toetsen zijn in heel Nederland hetzelfde. Hierdoor kun je deelnemen aan de toets bij Hogeschool Leiden, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een andere datum op een andere locatie.

De actuele informatie over de landelijke toelatingstoetsen (aanvullende eis om in te kunnen stromen bij de opleiding Leraar Basisonderwijs) en de afnamedata vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Houd de website goedvoorbereidnaardepabo.nl daarom regelmatig in de gaten.

Hoe kun je jezelf inschrijven?

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de voltijdopleiding Vrijeschool Pabo, ontvang je van ons een mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure. In deze procedure is ook de mogelijkheid opgenomen om je op te geven voor de toelatingstoetsen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven voor deze toetsen. Doe dit zo snel mogelijk!

Geef na het inloggen de volgende voorkeuren aan:

  • welke toets(en) je wilt afleggen
  • de datum
  • het tijdstip
  • de locatie (je kunt ervoor kiezen de toelatingstoetsen bij ons te maken of bij een andere pabo naar keuze)

Welke manieren zijn er om je voor te bereiden?

Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl kun je terecht voor studiemateriaal, voorbeeldtoetsen, begrippenlijsten, studieplannen, etc. Hiermee kun je je ze goed mogelijk voorbereiden op de toetsen.

Voorbereidende cursus

Heb je één of meerdere van de toelatingstoetsen nog niet behaald? In de zomerperiode bieden we een voorbereidende cursus aan. Er zijn hieraan geen kosten verbonden. De data voor de zomercursus ter voorbereiding op de toelatingstoetsen vind je uiterlijk 15 december 2022 op de website.  
Deze korte en krachtige opfriscursus is bedoeld voor aankomend studenten die zichzelf eerder al verdiept hebben in de leerstof. Je kunt deelnemen als je de eerste kans niet hebt gehaald of als je  je graag extra wil voorbereiden op je eerste kans. De cursus wordt gegeven door ouderejaars hbo- en wo-studenten (onder begeleiding van docenten van de Pabo Leiden).

Wil je graag deelnemen aan de voorbereidende cursus? Meld je dan zo snel mogelijk aan (via onze intakeprocedure). Er is een maximum aantal plekken beschikbaar.