Leraar basisonderwijs lezen

Toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek

Op deze pagina vind je alle informatie over de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voor de voltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo. Om aan het gewenste startniveau te voldoen, moet je - afhankelijk van je vooropleiding en vakkenpakket - een toelatingstoets afleggen voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek.

Bekijk ook de informatie over onze toelatingsvoorwaarden en inschrijfprocedure

Belangrijk om te weten: in overeenstemming met de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de werkwijze bij de landelijke toelatingstoetsen op sommige punten aangepast. Lees daarom de informatie op de gehele pagina goed door (onder de tabel volgt een uitgebreidere toelichting). Mocht je hierna nog vragen hebben dan kun je contact opnemen via intake.educatie@hsleiden.nl. 

Welke toelatingstoetsen moet jij maken?

In onderstaand overzicht kun je zien of het in jouw geval nodig is om deel te nemen aan de landelijke toelatingstoetsen*.

Vooropleiding Wel of geen aanvullende toetsen
Vwo Je hoeft geen landelijke toelatingstoetsen te maken.
Havo

Je maakt een landelijke toelatingstoets voor de vakken waarin je geen eindexamen hebt gedaan (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en/of techniek)

Mbo Je moet voor alle drie de vakken een landelijke toelatingstoets maken.
Pabo Propedeuse

Je hoeft geen landelijke toelatingstoetsen te maken.

Propedeuse hbo/wo Welke landelijke toelatingstoetsen je eventueel moet maken, hangt af van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Bekijk hiervoor de andere kolommen in deze tabel.

Afgeronde hbo- of wo-studie

Je hoeft geen landelijke toelatingstoetsen te maken.

Buitenlands diploma

De landelijke toelatingstoetsen die jij eventueel moet maken zijn afhankelijk van welk buitenlands diploma je hebt behaald. Meer informatie hierover vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

21+ toets Je moet voor alle drie vakken een landelijke toelatingstoets maken.

* Instroom onder voorwaarden: in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van corona zijn de data van de toetsafnames verschoven. Studenten die naar de pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben gehaald, mogen per 1 september 2020 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Is dit voor jou van toepassing dan is het noodzakelijk dat je de voor jou geldende toelatingstoetsen alsnog behaalt vóór 1 januari 2021. Je hebt per vak maximaal twee kansen om de toets te behalen. Als dit niet lukt, dan moet je de opleiding alsnog verlaten. 

Wanneer, waar en hoe?

In veband met de landelijke maatregelen tegen de verdere verspreiding van corona is de afname van de toelatingstoetsen van eind maart/begin april geannuleerd. Vanaf 15 juni 2020 gaat het hbo weer beperkt open* onder meer voor de afname van toetsen. Je kan de toelatingstoetsen maken in de beschikbare toetsvensters tussen juni en december 2020.

Wat betekent dit voor jou?

De beperkte opening van het hbo heeft twee gevolgen voor de planning van de afname van de toelatingstoetsen:

  • de toetsvensters van juni en van juli worden verschoven;
  • de tijdstippen van de toetsen worden aangepast. 

De aangepaste planning van de toetsvensters vind je op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Als je al bent ingeschreven voor de toetsen in juni, juli en augustus dan word je hiervoor uitgeschreven. Je wordt hiervan in een persoonlijke mail door Cito op de hoogte gebracht. Je kunt jezelf zo snel mogelijk weer inschrijven voor het maken van de toelatingstoetsen in de aangepaste toetsvensters. 

Belangrijk om te weten: je moet de toelatingstoetsen succesvol hebben afgerond voor 1 januari 2021. We raden je sterk aan om de toelatingstoetsen voor 1 september 2020 af te ronden, dan weet je direct of je de opleiding uiteindelijk kunt voortzetten, zonder de last van ‘het nog moeten halen’ van de toelatingstoetsen.

* Het gaat om een beperkte opstelling tijdens werkdagen tussen 11.00 en 15.00 uur en vanaf 20.00 uur. Hiermee wordt mogelijke overbelasting van het openbaar vervoer voorkomen.

Hoe kun je jezelf inschrijven?

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de voltijdopleiding Vrijeschool Pabo, ontvang je van ons een mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure. In deze procedure is ook de mogelijkheid opgenomen om je op te geven voor de toelatingstoetsen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven voor deze toetsen. Doe dit zo snel mogelijk!

Geef na het inloggen de volgende voorkeuren aan:

  • welke toets(en) je wilt afleggen
  • de datum
  • het tijdstip
  • de locatie (je kunt ervoor kiezen de toelatingstoetsen bij ons te maken of bij een andere pabo naar keuze)

Let op: in verband met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van corona zijn er nieuwe toetsmomenten. Als je al bent ingeschreven voor de toetsen in juni, juli en augustus, dan word je hiervoor uitgeschreven. Cito brengt je hiervan op de hoogte via een persoonlijke mail door Cito. Je kunt jezelf zo snel mogelijk weer inschrijven voor het maken van de toelatingstoetsen in de aangepaste toetsvensters. 

Welke manieren zijn er om je voor te bereiden?

Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl kun je terecht voor studiemateriaal, voorbeeldtoetsen, begrippenlijsten, studieplannen, etc. Hiermee kun je je ze goed mogelijk voorbereiden op de toetsen.

Voorbereidende cursus

Heb je één of meerdere van de toelatingstoetsen nog niet behaald? In de zomerperiode bieden we een voorbereidende cursus aan (de cursusdata vind je eind juni op deze pagina). Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

Deze korte en krachtige opfriscursus is bedoeld voor aankomend studenten die zichzelf eerder al verdiept hebben in de leerstof. Je kunt deelnemen als je de eerste kans niet hebt gehaald of als je  je graag extra wil voorbereiden op je eerste kans. De cursus wordt gegeven door ouderejaars hbo- en wo-studenten (onder begeleiding van docenten van de pabo).

Wil je graag deelnemen aan de voorbereidende cursus? Meld je dan zo snel mogelijk aan (via onze online intakeprocedure). Er is een maximum aantal plekken beschikbaar.