Kinderen spelen in het klaslokaal van de vrijeschool.

Zij-instroom Vrijeschool Pabo - 2-jarig opleidingstraject

Heb je al een bachelor- of masteropleiding afgerond en wil je een onderwijsbevoegdheid halen voor het basisonderwijs? In het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo Leiden combineer je een baan in het vrijeschoolonderwijs met je opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Op die manier is het mogelijk om binnen twee jaar je bevoegdheid voor leraar basisonderwijs te behalen.

let op: aanmelden voor het zij-instroomtraject verloopt via de school waar je werkt, niet via Studielink.

Dit kun je verwachten

Als zij-instromer van de Vrijeschool Pabo volg je de meeste lessen samen met de studenten van de flexibele deeltijdopleiding. Welke onderdelen je volgt, is afhankelijk van wat er in jouw scholingstraject nodig is. Denk hierbij aan vakken zoals rekenen, taal, pedagogie, didactiek, zorgverbreding, maatschappijwetenschappen, beeldende vorming en vormtekenen.

De lessen zijn op maandag (ochtend, middag en/of avond) en woensdag (middag en/of avond). Hoeveel lessen je op een dag hebt, hangt af van je rooster. Voorafgaand aan iedere periode stel je jouw persoonlijke leerroute samen. Daarnaast krijg je begeleiding in de praktijk, in samenwerking met de basisschool. Je studieprogramma is gericht op het ontwikkelen van de leraarsbekwaamheden, afhankelijk van de eigen competenties en de mogelijkheden binnen de school. De landelijke basisvaardighedentoets rekenen en de hbo-taaltoets zijn een verplicht onderdeel binnen het onderwijsprogramma.

Na succesvolle afronding van het zij-instroomtraject ontvang je het getuigschrift ‘zij-instromer in het beroep’. Hiermee ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs.

Vind je het belangrijk dat je na de opleiding ook de titel Bachelor of Education mag voeren? Bekijk dan de mogelijkheden van onze flexibele deeltijdopleiding of lees wat de verschillen zijn tussen de flex en zij-instroom in de flyer ( pdf, 3.07 MB ).

Zo werkt het

Zij-instroom is altijd een combinatie van werk en opleiding. Je wordt hiervoor aangemeld door de school waar je werkt. 

Startmomenten

De opleiding start aan het begin van februari en september. 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject is het voorwaardelijk dat: 

  • je in het bezit bent van een bachelor of master degree (hbo- of wo-niveau)
  • je een baan hebt bij een basisschool (in het vrijeschool onderwijs) van minimaal twee dagen per week
  • jouw werkgever voldoende mogelijkheden heeft om je te begeleiden tijdens de opleiding en bereid is om de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject te dragen. Jij, de school waar je gaat werken en de opleiding tekenen hiervoor een tripartite-overeenkomst.

Heb je nog geen baan bij in het vrijeschoolonderwijs? Dan is het belangrijk dat je eerst een basisschool vindt, die bereid is om je te begeleiden tijdens de opleiding en de kosten voor het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject op zich te nemen. De school kan hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een subsidie zij-instroom vind je op duo.nl. Op de website vrijescholen.nl kun je terecht voor een overzicht van vacatures. 

Aanmelden

Het zij-instroomtraject begint met een verzoek tot toelating. De school waar je werkt stuurt hiervoor een mail naar: posthbo.educatie@hsleiden.nl én kiefte.de.f@hsleiden.nl. Het is belangrijk om hierin in ieder geval de volgende gegevens te vermelden: de naam en het adres van de school en de naam en contactgegevens van contactpersoon van de school en de kandidaat zelf. Vervolgens sturen we meer informatie over het vervolg van de toelatingsprocedure.

Geschiktheidsonderzoek

Voorafgaand aan het zij-instroomtraject doorloop je een geschiktheidsonderzoek. Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit het vullen van een portfolio (dat je krijgt toegestuurd nadat de school je heeft aangemeld) en een theorie- en praktijkonderzoek op de werkplek. Als je het geschiktheidsonderzoek haalt, dan stel je samen met de opleiding een individueel studieplan op en ben je klaar om te starten. Je hebt twee jaar om het zij-instroomtraject te doorlopen. Ben jij van plan om te starten in 2022 dan maakt een landelijke rekentoets (Wiscat) onderdeel uit van het geschiktheidsonderzoek.

Belangrijk om te weten: voor het startmomentin februari 2022 is de deadline om je in te schrijven voor het geschiktsheidsonderzoek 15 oktober 2021. De afname van de Wiscat is op vrijdag 29 oktober vanaf 16.00 uur en de herkansing is op donderdag 11 november vanaf 19.00 uur. Voor het startmoment in september is de deadline om je in te schrijven voor het geschiktsheidsonderzoek 1 april 2022. De afname van de Wiscat is op vrijdag 22 april vanaf 16.00 uur en de herkansing is op vrijdag 13 mei vanaf 16.00 uur. 

Kosten en vergoedingen

De kosten van het geschiktheidsonderzoek bedragen € 2000,-. Voor het opleidingstraject betaalt de school waar je werkt € 8000,- tot € 10.000,-. 

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor het zij-instroomtraject. Op de website van DUO vind je meer informatie over de criteria en het aanvragen van de subsidie voor zij-instroom.

Interesse of vragen?

Wil je meer weten over het zij-instroomtraject van de Vrijeschool Pabo of heb je vragen over de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met Thamar Boonzaaijer via posthbo.educatie@hsleiden.nl of 071 5188 726.