Hogeschool Leiden

Rekenen en taal

Juist omdat we gaan voor kwaliteit, dienen jouw vaardigheden voor rekenen en taal op niveau te zijn. Als pabostudent dien je daarom binnen het eerste jaar van je opleiding de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid te behalen. 

Diagnostische rekentoets

Hoewel iedere student drie mogelijkheden krijgt om de rekentoets te behalen, merken we dat veel eerstejaarsstudenten moeite hebben met dit onderdeel. Daarom maakt een diagnostische rekentoets onderdeel uit van onze intakeprocedure (de afname van de diagnostische rekentoets is onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de landelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van corona). 

Wil je meer weten over de inhoud van de toetsen en hoe jij jezelf hier het beste op voor kan bereiden? Download de informatieflyer Voorbereiden op de taal- en rekentoets ( pdf, 175 KB ).

Zomercursus rekenen eigen vaardigheid

Als je je intaketoets rekenen onvoldoende gemaakt hebt en/of onzeker bent over je rekenniveau, dan raden we je onze zomercursus aan. Deelname is kosteloos. Zodra de exacte lesdagen voor de zomercursus 2021 bekend zijn, vind je ze op deze pagina.

Je kunt je aanmelden voor de zomercursus via de online intakeprocedure waarvoor je na 1 mei uitgenodigd wordt.

De cursus is alleen bestemd voor studenten die de Pabo en Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden gaan volgen.

Professionele taalvaardigheid in jaar 1

In het eerste jaar van de opleiding krijg je drie keer de mogelijkheid om de toets professionele taalvaardigheid te behalen. In het studieprogramma helpen we je in de voorbereiding naar deze toets, onder andere met werkcolleges en de mogelijkheid om deel te nemen aan extra taalondersteuning verzorgd door ouderejaarsstudenten (taalcoaches).

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Pabo en Vrijeschool Pabo via intake.educatie@hsleiden.nl.

Hogeschool Leiden