Welkom op Hogeschool Leiden

Lector John Verhoef met pensioen

1 februari 2022 - U heeft het wellicht al via de wandelgangen vernomen: onze zeer gewaardeerde lector John Verhoef gaat per 1 maart aanstaande genieten van zijn vervroegde pensioen en draagt het stokje over aan dr. Petra Siemonsma.

John is als lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van onschatbare waarde geweest voor het vakgebied fysiotherapie en Hogeschool Leiden. Hij werkt altijd vanuit de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk en vanuit het adagium: ‘samen met het onderwijs voor het onderwijs, samen met de praktijk voor de praktijk’. Hierin weet hij docenten, studenten, beroepskrachten en wetenschappers op vanzelfsprekende wijze te enthousiasmeren, mee te nemen en vaardiger te maken. John zet van nature mensen in hun kracht en weet ze te raken en inspireren.

John heeft een groot netwerk binnen en buiten Hogeschool Leiden. Zo werkt hij binnen de hogeschool nauw samen met de faculteiten Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie (SW&TP) en Science en Technology (S&T). Buiten de hogeschool werkt hij onder andere samen met de afdelingen Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie van het LUMC, BASALT revalidatie, Leiden Institute for Brain & Cognition, Leyden Academy on Vitality and Ageing, de gemeente Leiden, Medical Delta, etc. In de SPRONG aanvraag de Vitale Delta is hij medetrekker van het werkpakket Fysiek Vitaal, maar legt daarbij steeds verbinding met de andere werkpakketten Ondersteund Vitaal, Sociaal Vitaal en Zelf Vitaal.

Lector John Verhoef - Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg - Hogeschool Leiden

Ook heeft hij in samenwerking met talloze partijen vernieuwend praktijkgericht onderzoek geëntameerd. Als voorbeeld heeft hij samen met Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care van Hanze Hogeschool Groningen, TNO en 27 eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Leiden en Groningen onderzoek gedaan in KNOP: KennisNetwerk Ouderen en Preventie. KNOP had als doel om een effectief bewezen preventief beweegprogramma voor ouderen door eerstelijns fysio- en oefentherapeuten te implementeren. Als vervolg op KNOP heeft hij binnen de Vitale Delta en samen met Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool het BiBoZ (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals) opgezet. BiBoZ heeft als doel zorgprofessionals te ondersteunen bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag. Met deze onderzoeken heeft hij de basis gelegd voor nieuwe thema’s als zorgtechnologie en co-creatie en heeft hij onderzoeksmethodologieën geïntroduceerd, zoals actie- en ontwerpgericht onderzoek. 

John heeft zich altijd nauw verbonden gevoeld met de Opleiding tot Fysiotherapeut en vele generaties studenten begeleid tijdens hun afstuderen. Als voorzitter van de curriculumcommissie heeft hij belangrijk bijgedragen aan meerdere curriculumvernieuwingen van de Opleiding tot Fysiotherapeut. Binnen de bacheloropleiding heeft hij het praktijkgericht onderzoek fysiotherapie (POF) mede opgezet, waarin groepen van vier studenten gedurende vijf maanden een relevant onderzoek uitvoeren van een actuele praktijkcasus. Ook heeft hij het opleidingsprofiel van de nieuwe Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg (gestart in 2020) geïnitieerd en mede vormgegeven. John is een van de grondleggers van het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) en van de facultaire Commissie Kwaliteit Onderzoek. Hogeschoolbreed heeft hij o.a. bijgedragen aan het opstellen van de curriculum ontwerpprincipes als onderdeel van de onderwijsvisie van Hogeschool Leiden, is hij lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit en is hij altijd collegiaal bij verzoeken uit andere faculteiten.

Wij gaan John’s inspirerende kwaliteiten enorm missen en bovenal zijn aimabele en sprankelende persoonlijkheid, maar uiteraard gunnen wij hem van harte zijn welverdiende pensioen.

Dr. Petra C. Siemonsma nieuwe lector

Met genoegen kunnen we melden dat het college van bestuur dr. P. C. (Petra) Siemonsma heeft benoemd tot lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg bij het Kenniscentrum VEER, met ingang van 1 februari 2022. Siemonsma volgt daarmee Verhoef op en heeft als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper ruime (inter)nationale ervaring in zorg en onderzoek. Ze promoveerde in 2012 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (Cognitive Treatment of Illness Perceptions: a theory-driven approach to chronic low back pain rehabilitation). Sinds 2016 is Petra verbonden aan Hogeschool Leiden als senior onderzoeker bij het lectoraat en is ze docent bij de Opleiding tot Fysiotherapeut en de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg. Ze is gedetacheerd bij De Haagse Hogeschool en Basalt Revalidatie en doet daar actieonderzoek naar het gebruik van eHealth in de revalidatie en (in de transitie naar) thuis. Voorheen werkte ze onder meer in Duitsland als fysiotherapeut, in Engeland als onderzoeker en in Nederland als onderzoeker bij het UMCU, Reade revalidatie en TNO.

De expertise van Petra ligt op het gebied van eigen regie, technologie, participatie en actieonderzoek op het terrein van fysiotherapie en beweegzorg. In haar praktijkgerichte onderzoek en onderwijs staan het perspectief van de burger en de professional steeds centraal. Wat hebben burgers en professionals nodig om hun probleem of vraag op te lossen en hoe ontwikkelen we daar samen stapsgewijs oplossingen voor? Focus ligt daarbij op eHealth ter ondersteuning van zorg en op het inzetten van de methodiek van co-creatie om doelgroepen te betrekken bij praktijkgericht onderzoek. We zien uit naar de samenwerking met deze ervaren opvolger, die inspirerende ideeën heeft om het lectoraat verder uit te bouwen binnen de context van de actuele uitdagende ontwikkelingen in het onderwijs, werkveld en de maatschappij.