Hardloopschoenen

Honoursstudenten aan de slag met vitaliteit

8 januari 2020 - Vijftien studenten van verschillende opleidingen hebben deelgenomen aan het nieuwe Honours Vitaliteitsproject. In samenwerking met het kenniscentrum VEER gingen zij aan de slag met vraagstukken rondom vitaliteit.

Wat is de invloed van ‘powernaps’ op het concentratieniveau van studenten? Hoe beïnvloedt vitaliteit het leren en je gezondheid? En hoe breng je vitaliteit eigenlijk in kaart? In deze en meer vragen zijn vijftien Honoursstudenten de afgelopen maanden gedoken.

John Verhoef | Lector Kenniscentrum VEER

"Vaak wordt onderzoek gedaan door studenten, maar nu hebben we ook echt daadwerkelijk met hen samen de zaak opgepakt. We doen mét studenten iets vóór studenten."

John Verhoef | Lector Kenniscentrum VEER

De vitaliteit en eigen regie van studenten binnen Hogeschool Leiden is het eerste onderzoeksthema van het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER). In samenwerking met het Honourstraject Vitaliteit komt dit onderzoek in co-creatie met studenten tot stand. Het kenniscentrum zorgt voor verdieping door middel van colleges en krijgt er waardevolle input van onze studenten voor terug.

Honoursstudenten presenteren tussentijdse resultaten over vitaliteit

Vier vitaliteitsonderzoeken

De studenten hebben zich over vier verschillende onderwerpen gebogen. De eerste groep deelde haar ervaringen over het verschil in stressniveau bij studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. De tweede groep presenteerde de resultaten van het onderzoek over de stand van zaken op het gebied van vitaliteit en eigen regie in relatie tot leerprestaties en gezondheid en welzijn. De laatste twee onderzoeken richtten zich op de relatie tussen vitaliteit en leerprestaties en de invloed van powernaps op het concentratieniveau van studenten. Alle onderzoeken dragen bij aan een bredere studie over het welzijn van onze hogeschoolstudenten.

"Iedere student heeft een andere kijk op een thema als vitaliteit. Zo leer je dus samen vanuit verschillende manieren kijken naar vitaliteit en wat je er mee kunt. Zo wist ik bijvoorbeeld meer over de fysiologische kant van stress en een ander meer over de mentale kant."

Lisanne Timmermans | Student fysiotherapie

Meer over Honours

Het Honoursprogramma biedt extracurriculair onderwijs voor studenten die meer willen dan hun eigen opleiding. Het Honourstraject Vitaliteit wordt twee keer per jaar aangeboden.