In een speciale tijdschriftenkast liggen vakbladen.