Hogeschool Leiden

Over het lectoraat Virtuality Driven Learning

Dit is een archiefpagina

Samenwerken is belangrijk en lijkt alleen maar belangrijker te worden. Overheidsinstanties worden meer en meer gedwongen om samen te werken, zelfstandige professionals hebben elkaar meer nodig dan ooit. De laatste inzichten in innoveren zijn gebaseerd op vormen van samenwerking (open innovatie). Studenten beschikken in het algemeen, in tegenstelling tot vele docenten, managers en bestuurders over een Digital lifestyle.

De nieuwe generatie heeft geleerd kennis te vinden, maar heeft vanuit het huidige onderwijs een grote focus op meetbare prestaties en heeft minder aandacht voor creatieve kennistoepassing. Het lectoraat Virtuality Driven Learning van Hogeschool Leiden en TNO onderzoekt op welke manier het onderwijs verrijkt kan worden met simulaties, social media, communities, gamification en virtuele werelden.

Virtuele omgevingen

Voor jongeren zijn virtuele omgevingen zoals Twitter, Tumblr, Google+, LinkedIn, YouTube, Facebook, Pinterest en Whatsapp de gewoonste zaak van de wereld. Leren van de jeugd van tegenwoordig is daarom een sleutel tot succes om hedendaagse en toekomstige samenwerkingen vorm te geven. Immers leren zal evenals diverse vormen van werk en hobby steeds vaker in virtuele omgevingen plaatsvinden. Het zal niet lang meer duren totdat de situatie ontstaat dat studenten een groot deel van hun studie (bij voorbeeld de laatste twee studiejaren) duaal zullen moeten doorbrengen. Dat zal niet zonder toepassing van ICT kunnen. Tegelijkertijd worstelen op dit moment vele docenten, opleidingsmanagers en bestuurders in het hoger onderwijs met het gebruik en beleid van social media en virtuele communities. Ze zijn op zoek naar creatieve en werkbare oplossingen.

Honoursprogramma Hogeschool Leiden

Samenwerkend leren in virtuele omgevingen is dus niet zomaar een zaak van docenten. Het vergt een samenwerking waarin niet alleen docenten, managers en bestuurders bepalen, maar een samenwerking waarin juist studenten een rol spelen. Alleen samen kunnen de essenties van (samenwerkend) leren met simulaties, communities, gamification en virtuele werelden worden doorgrond en omgezet naar praktische middelen en didactiek. Steun en stimulans helpen om deze leersprong te kunnen maken. Het lectoraat Virtuality Driven Learning wil hulp, inspiratie, stimulans, begeleiding en voorbeeldprojecten bieden. De worsteling over het gebruik van social media en virtuele omgevingen is juist in het hoger onderwijs wellicht een kans om leren, innoveren en samenwerken op een duurzame manier verder vorm te geven. Door samenwerking. Wellicht, in een ietwat andere vorm: van hiërarchie naar eigen verantwoordelijkheid. Van autocratie naar ware democratie. We ruilen het oude angstparadigma in voor een paradigma van vertrouwen en erkenning. Door verbindingen te maken.

Het lectoraat is verbonden aan het Honoursprogramma van Hogeschool Leiden, zodat de expertise van studenten en docenten die zijn verbonden aan dit talentenprogramma worden ingezet. Vanuit dit hogeschool brede programma waarin alle opleidingen zijn vertegenwoordigd, voert Hogeschool Leiden experimenten uit. Positieve resultaten worden vertaald naar het reguliere onderwijs. Het unieke karakter van het lectoraat is gebaseerd op een kenniskring (onderzoeksgroep) die geheel bestaat uit studenten van het Honoursprogramma. Hun manier van denken, hun creativiteit, hun motivatie, hun zelfregie, hun kijk op de toekomst en hun participatie is van essentieel belang om de benodigde stappen te maken in het creëren van een digitale omgeving die nodig is. Honoursstudenten kunnen ook na hun afstuderen deel uit blijven maken van de kenniskring, zodat er een verbondenheid met de buitenwereld ontstaat en het lectoraat hiermee tevens een duurzaam karakter krijgt.