Hogeschool Leiden

Onderwijs

Dit is een archiefpagina

Samenwerking met het Honoursprogramma

Het onderwijs binnen het Honoursprogramma is gebaseerd op zelfregie van studenten bij het ontwikkelen van hun project gedreven activiteiten. De lector Virtuality Driven Learning ondersteunt groepen studenten actief met inhoudelijke kennis, instrumenten en ervaring bij het vormgeven van hun projecten. Het lectoraat vormt tevens de spil in 'virtual community management' voor de studenten en docenten van het Honoursprogramma.

Professionalisering: onderzoek, onderwijsactiviteiten en workshops

Het lectoraat beoogt professionalisering zowel binnen het Honoursprogramma als binnen de andere opleidingen van Hogeschool Leiden. Onderzoeken en onderwijsactiviteiten van het lectoraat Virtuality Driven Learning zijn voor alle geledingen beschikbaar

Tegelijk is de opzet van het lectoraat zodanig dat quick wins vanuit het lectoraat worden uitgevoerd binnen diverse opleidingen. Zo kan bijvoorbeeld de kennis die is opgedaan met de virtual community worden gedeeld en tegelijk worden geïmplementeerd binnen verschillende onderdelen van Hogeschool Leiden.

De eigen verantwoordelijkheid en benutting kan op deze manier plaatsvinden zonder dat er iets van bovenaf wordt afgedwongen. De implementatie binnen organisatieonderdelen vindt plaats door de onderdelen zelf, maar het lectoraat zal die ondersteuning bieden die past bij de opgedane ervaringen. Daarnaast biedt het lectoraat workshopbegeleiding op het gebied van Virtuality Driven Learning en maatwerk inspiratielezingen. De kern bij professionalisering is interactie. Uit interactie zullen activiteiten ontstaan. Voor de benodigde verbindende interactie voor professionalisering ontwikkelt het lectoraat een apart plan.