Het is druk en gezellig. Studenten werken hard

Kenniskring

Dit is een archiefpagina

Unieke kenniskring Virtuality Driven Learning

De kenniskring van het lectoraat Virtuality Driven Learning heeft een uniek karakter. De onderzoeksgroep bestaat uit geheel uit studenten van het Honours Programma. Hun manier van denken, hun creativiteit, hun motivatie, hun zelfregie, hun kijk op de toekomst en hun participatie is van essentieel belang om de benodigde stappen te maken in het creëren van een digitale omgeving die nodig is. Honoursstudenten kunnen ook na het afstuderen deel uit blijven maken van de kenniskring, zodat er een verbondenheid met de buitenwereld ontstaat en het lectoraat hiermee tevens een duurzaam karakter kan krijgen.