Hogeschool Leiden

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) is per 1 april 2019 gestart onder leiding van lector Christian Wallner. Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen ouderenzorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden.

Het lectoraatsonderzoek richt zich op de verdere profilering van de functie, taken en rollen van de verpleegkundige en daarmee van de verpleegkundige know-how in de verpleeghuiszorg (Intramurale ouderenzorg). Het lectoraat VIO heeft door zijn samenwerking met Marente vanaf het begin een sterke doorwerking in de beroepspraktijk.

De maatschappelijke doorwerking van het lectoraat zit in het doel aan een realistische en positieve beeldvorming te werken over de ouderenzorg en specifiek de verpleeghuiszorg en zo bij te dragen aan de kwaliteit van ouderenzorg en personeel. Het jaar 2019 stond voor het lectoraat in het teken van de verdere vraagarticulatie met Marente. Hiervoor heeft de lector vele gesprekken gevoerd binnen Marente (o.a. met de kwaliteitsverpleegkundigen, bestuurders, locatiemanagers en adviseurs opleiden en kwaliteit).

Daarnaast heeft de lector meegelopen met kwaliteitsverpleegkundigen op de negen verpleeghuislocaties van Marente. Met als kern de rol van de kwaliteitsverpleegkundigen gaat het lectoraat aan de slag met drie thema’s die bij Marente spelen op de werkvloer.

Deze thema’s zijn dominant: (1) persoonsgerichte zorg, (2) palliatieve zorg en (3) vrijheid en vrijheidsbeperking.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Minor ‘Zorg voor ouderen’. De lector is samen met een docent-onderzoeker van het lectoraat betrokken bij de onderwijsuitvoering van de minor. Voor de afstudeeropdracht implementatie-advies heeft het lectoraat opdrachten geformuleerd op basis van het lectoraatsthema ‘persoonsgerichte zorg’.

Het lectoraat heeft maandelijks een kenniskringoverleg. Hierin leren docenten en onderzoekers van elkaar door kennis over lopende onderzoeksprojecten te delen. Een docent hbo-v is in het kader van deskundigheidsbevordering mee gegaan naar het internationale congres EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning) over ‘leven lang leren’ en praktijkleren in Tartu, Estland.

Kennisontwikkeling

De focus van kennisontwikkeling lag voor 2019 op kennis over de meerwaarde van leren in leergemeenschappen en het faciliteren van een krachtige leeromgeving. Hierover heeft de lector een workshop gegeven tijdens het SIA congres (op uitnodiging van Regieorgaan SIA, een onderzoeksfinancier voor praktijkgericht onderzoek) en een workshop op het congres van de European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL 2019, Tartu, Estland).

Verder hebben we twee posters gepresenteerd op een Expertmeeting ‘Lerend samenwerken’ (Eindhoven) over het creëren van waarde in learning communities en leernetwerken.