Hogeschool Leiden

Publicatie lectoraat VIO in TvZ

14 oktober 2021 – Het artikel 'Het werk en de vitaliteit van 50+'ers', geschreven door Katja van Vliet, Heleen van der Stege, Lisanne Diepenhorst en Chris Wallner is gepubliceerd in verpleegkundig vakblad TvZ.

Minder positief imago

Ondanks het minder positieve imago bij verpleegkundigen en studenten verpleegkunde over werken in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) blijkt dat verpleegkundigen van 50+ in de VVT positiever zijn over de inhoud van en omstandigheden in hun werk dan verpleegkundigen van 50+ die werkzaam zijn in het ziekenhuis.

Beslissingsruimte en expertise te benutten

Verpleegkundigen die werken in een verpleeg-verzorgingshuis of thuiszorg (VVT) ervaren minder psychische en fysieke belasting en meer beslissingsruimte en mogelijkheden om hun expertise te benutten. Over het algemeen geldt voor beide sectoren VVT en ziekenhuis dat deze aspecten van werkinhoud en werkomstandigheden ook samenhangen met ervaren vitaliteit. Dat geldt met name voor beslissingsruimte: verpleegkundigen die veel beslissingsruimte ervaren, voelen zich ook vitaler.

Referentie: Van Vliet K, van der Stege H, Diepenhorst L, Wallner C (2021). Het werk en de vitaliteit van 50+'ers. TVZ, 03/2021, p 34-37.

Lees het artikel.