Hogeschool Leiden

Onderzoek naar beeldvorming van verpleegkundestudenten over verpleeghuiszorg

20 januari 2021 - Ondanks dat de zorg voor mensen in een verpleeghuis complex is en dus een hoge mate van vaardigheid vraagt zijn er maar een beperkt aantal hbo-opgeleide verpleegkundigen werkzaam in verpleeghuizen.

Docent-onderzoeker Lisanne Diepenhorst, werkzaam bij het lectoraat Verpleegkunde Intramurale Ouderenzorg, gaat onderzoek doen naar welk beeld hbo verpleegkundestudenten hebben ten aanzien van het werken in het verpleeghuis. Ook wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij de vraag of studenten wel of niet kiezen voor het verpleeghuis. Inzicht in de factoren die van invloed zijn op de beeldvorming van de ouderenzorg bij hbo verpleegkundestudenten is belangrijk om te komen tot aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van gerichte interventies vanuit hogescholen en zorginstellingen.

Begin 2021 wordt er een enquête uitgezet onder alle verpleegkundestudenten. Dit is een vervolg op een onderzoek dat het NIVEL tussen 2016 en 2018 heeft uitgevoerd onder hbo verpleegkundestudenten die stage hebben gelopen in het verpleeghuis.

De aanname in dit onderzoek is dat het beeld dat studenten hebben over het werken in het verpleeghuis bepalend kan zijn of een student in de toekomst wil werken in het verpleeghuis.  De eerste stap is om door de enquête een beeld te krijgen van de factoren die de beeldvorming van de ouderenzorg beïnvloeden. Vervolgens worden deze factoren middels kwalitatief onderzoek verder onderzocht.