In een speciale tijdschriftenkast liggen vakbladen.

Nominatie artikel voor de Henk Ritzen–prijs 2021

4 april 2022 – Het artikel ‘Ervaringsleren voor zorgprofessionals en studenten’ is genomineerd voor de Henk Ritzen-prijs 2021.

Het artikel is geschreven door Arjella van Scheppingen (zelfstandig onderzoeker), Désirée Bierlaagh (mboRijnland), Lenny Vleugel (Marente) en Christian Wallner (Hogeschool Leiden). Begin mei maakt de jury het winnende artikel bekend.

Over het onderzoek

De veranderende ouderenzorg vraagt om levenslang leren. De waarde van informele leerprocessen  (leren door ervaring) wordt onderkend, maar nog weinig is bekend over hoe, wat en in welke mate daarmee geleerd wordt. 

Het onderzoek beschrijft de bevindingen van een non-formeel, ervaringsgericht leerevent waaraan 65 zorgmedewerkers en 58 studenten deelnamen. Het leerevent was gebaseerd op de leercyclus act-reflect-transfer-do en de dataverzameling vond plaats met behulp van het invullen van een vragenlijst. 

De gekozen vorm van ervaringsleren blijkt een aansprekende, betekenisvolle vorm van leren voor zowel zorgprofessionals als studenten. Het leidt voor velen tot nieuwe inzichten over de ouderenzorg, zet aan tot persoonsgericht handelen, stimuleert gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid, bevordert waardering voor elkaars inzet en motiveert om zich te blijven inzetten voor de ouderenzorg.

De Henk Ritzen–prijs

De Henk Ritzen–prijs 2021 is de bekroning van het beste artikel dat in 2021 in OenG is gepubliceerd. De voormalige hoofdredacteur heeft vijf artikelen genomineerd, waaruit de jury één artikel kiest als beste OenG-artikel van 2021.

Bekijk hier de andere nominaties ( pdf, 61 KB ).