Hogeschool Leiden

Nieuw regionaal project om mentale vitaliteit van verpleeghuismedewerkers te versterken

17 januari 2023 - De mentale vitaliteit van medewerkers in de (verpleeghuis)zorg staat onder druk, door de toenemende omvang en complexiteit van zorgvragen, de structurele personeelstekorten en de coronacrisis.

Als zorgorganisatie aandacht hebben voor mentale vitaliteit van medewerkers is essentieel voor het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden. Het stimuleert bovendien een gezonde organisatiecultuur.

Lotje Bagchus - actieonderzoeker VIO, Hogeschool Leiden

”De mentale vitaliteit van verpleeghuismedewerkers is tijdens de coronapandemie behoorlijk op de proef gesteld. Juist daarom richten we ons in dit project op zorgprofessionals in het verpleeghuis.”

Lotje Bagchus - actieonderzoeker VIO, Hogeschool Leiden

Dit is waarom een samenwerking is gestart tussen het lectoraat VIO van Hogeschool Leiden, mboRijnland, Marente, DSV Leven, interventiespecialist Arjella van Scheppingen en ZWconnect. Zij gaan gezamenlijk werken aan innovatieve interventies en activiteiten in de ouderenzorg, om regionaal extra te investeren in de mentale vitaliteit van medewerkers. Het project ‘VIP cultuur in het verpleeghuis’ is gefinancierd door ZonMW.

De interventie: Vitaliteit in Praktijk cultuur

In dit project wordt de veelbelovende organisatiegerichte interventie ‘Vitaliteit in Praktijk cultuur’ (VIP cultuur) toegepast binnen de verpleeghuissector. Daarbij wordt ook onderzocht hoe deze interventie kan helpen bij het duurzaam verbeteren van de mentale vitaliteit van werknemers in de (ouderen)zorg. In dit project werken betrokkenen in de organisatie actief samen aan het bevorderen van de mentale vitaliteit. Zij leren en ontdekken met elkaar hoe deze duurzaam verbeterd kan worden, welke rol een ieder daarin kan innemen en welke acties daarvoor ondernomen moeten worden.

“VIP cultuur omvat een gezamenlijke dialoog. Reflectie en met elkaar leren over wat in het werk behulpzaam is voor duurzame vitaliteit zijn de belangrijkste werkzame aspecten. VIP cultuur is gericht op het samen leren en samen creëren van een vitaliteit-bevorderende werkcultuur.”

dr. Arjella van Scheppingen, interventiespecialist

De aanpak: een leerproces op maat!

Mentale vitaliteit wordt door verschillende factoren bepaald. In werksituaties wordt mentale vitaliteit vooral beïnvloed door gevoelens van autonomie, competentie, verbondenheid en een gebalanceerde werkstijl.

dr. Christian Wallner, Lector VIO, Hogeschool Leiden

“Mentale vitaliteit is niet simpelweg iets individueels, het ontstaat in wisselwerking met de werkomgeving. Mentale vitaliteit kan niet zomaar worden opgelegd of geïmplementeerd. Het vraagt een collectief leerproces, waarin mensen met en van elkaar leren wat nodig is om mentaal vitaal te kunnen blijven (samen)werken in de zorg. Het project ‘VIP cultuur in het verpleeghuis’, faciliteert dat leerproces”.

dr. Christian Wallner, Lector VIO, Hogeschool Leiden

Meer weten?

Lees meer over de onderzoeksactiviteiten van lectoraat VIO.