Hogeschool Leiden

Een inspirerende Dag van de Verpleging

2 juni 2022 - Op donderdag 12 mei organiseerde het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg samen met de Opleiding tot Verpleegkundige een interessante middag op Hogeschool Leiden om de Dag van de Verpleging te vieren.

Tijdens deze middag kwamen studenten, docenten en zorgmedewerkers uit de ouderenzorg samen om over diverse thema’s te praten. 

Waardevolle en inspirerende kruisbestuiving

In het kader van de beeldvorming van de ouderenzorg onder studenten deelden diverse verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist en een student in een paneldiscussie hun visie en ervaringen over de variëteit aan dagelijkse werkzaamheden in de zorg voor hun bewoners in diverse verpleeghuizen.  

Verder werd er verteld over YD-CAN, een onderzoeksproject over jonge mensen met dementie en werd er een toelichting gegeven op palliatieve zorg in het verpleeghuis door een specialist Ouderengeneeskunde. 

Speeddates tijdens de Dag van de Verpleging

Daarnaast waren er speeddates georganiseerd waarin studenten en zorgmedewerkers uit de ouderenzorg samen nader met elkaar in gesprek gingen. Deze kruisbestuiving werd door de aanwezigen als zeer waardevol en inspirerend ervaren. 

De uitdaging is om in de toekomst het onderwijs, de studenten, de praktijk in de verpleeghuiszorg en het lectoraat nog meer met elkaar te verbinden.

De geslaagde middag werd afgesloten met een gezellige borrel.  

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat? Bekijk de pagina’s van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg.