Hogeschool Leiden

Chris Wallner mede-auteur position paper Learning Communities

25 april 2022 – Lector Chris Wallner (Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg) is mede-auteur van een position paper over Learning Communities.

Een groep onafhankelijke onderzoekers van een groot aantal Nederlandse kennisinstellingen is aan de slag gegaan met een kennissynthese rondom het concept ‘Learning Community’. Het concept wordt gezien als dé oplossing om leren, werken en innoveren anders met elkaar te verbinden: collaboratief, co-creërend en contextrijk. Het blijkt echter lastig om een vinger achter de precieze aard van dit concept te krijgen.

Een levend document

Het position paper is een eerste aanzet tot een kennisbundeling van het concept. Het betreft een ‘levend document’ dat in de komende tijd verder aangevuld en verrijkt kan worden door onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers.

Netwerk Learning Communities

De groep onderzoekers vormen samen het Netwerk Learning Communities. Het netwerk is een initiatief van de Human Capital Topsectoren en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), onder leiding van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Meer weten?

Lees meer over het position paper en het Netwerk Learning Communities

Wil je meer weten over het lectoraat? Bekijk de pagina’s van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg.