Hogeschool Leiden

Artikel 'Meer mannen in de zorg' gepubliceerd

10 mei 2021 – Voor het vakblad ‘Bij de Les’ van Marente schreven Cecile aan de Stegge, Clarissa Jungerius en Chris Wallner van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg een artikel over meer mannen in de zorg.

Het artikel is geschreven voor decanen, studieloopbaanbegeleiders en leerlingen van het voorgezet onderwijs en de ROC’s om jonge mannen een kans te geven om serieus na te denken over een carrière in de (ouderen)zorg.

Voor het artikel zijn 20 mannen geïnterviewd die werkzaam zijn binnen Marente. Deze mannen werken in de zorg, maar ook in leidinggevende, adviserende of ondersteunende functies. Ook is er diversiteit in de leeftijd, herkomst en opleidingsniveau van de mannen.

Het artikel geeft de zes belangrijkste lessen die uit de interviews naar voren zijn gekomen zoals een schooladvies richting de zorg óók aan mannen gegeven moet worden en te laten zien dat werken in de zorg ook wat voor mannen kan zijn.

Klik hier ( pdf, 422 KB ) om het gehele artikel te lezen.