Hogeschool Leiden

Artikel 'Ervaringsleren voor zorgprofessionals en studenten' gepubliceerd

16 juni 2021 - Lector Chris Wallner (Hogeschool Leiden), practor Désirée Bierlaagh (mboRijnland), Arjella van Scheppingen en Lenny Vleugel (Marente) hebben een artikel geschreven over ervaringsleren voor zorgprofessionals en studenten.

De veranderende ouderenzorg vraagt om levenslang leren. De waarde van informele leerprocessen wordt onderkend, maar nog weinig is bekend over hoe, wat en in welke mate daarmee geleerd wordt. Dit onderzoek beschrijft de bevindingen van een non-formeel, ervaringsgericht leerevent waaraan zorgmedewerkers en studenten deelnamen. De gekozen vorm van ervaringsleren blijkt een aansprekende, betekenisvolle vorm van leren voor zowel zorgprofessionals als studenten. Het leidt voor velen tot nieuwe inzichten over de ouderenzorg, zet aan tot persoonsgericht handelen, stimuleert gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid, bevordert waardering voor elkaars inzet en motiveert om zich te blijven inzetten voor de ouderenzorg.

Het artikel is te vinden via deze link