Hogeschool Leiden

Lectorale rede Chris Wallner

Op 20 mei 2022 spreekt lector Chris Wallner zijn lectorale rede 'Een frisse blik op de verpleegkundige in het verpleeghuis' uit. Chris is lector van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) van Hogeschool Leiden.

De centrale vraag van het lectoraat is: hoe kan verpleegkundige knowhow, beter dan nu, ingezet worden om optimaal persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

Tijdens de lectorale rede gaat Wallner verder in op vragen zoals:

  • Wat maakt de verpleeghuiszorg aantrekkelijk als werkplek voor verpleegkundigen?
  • Welk beeld hebben verpleegkundestudenten van de verpleeghuiszorg? En wat is er nodig om studenten een realistisch beeld te geven van de verpleeghuiszorg?
  • Wat is de meerwaarde van leren in leergemeenschappen voor onderwijs en praktijk in de verpleeghuiszorg?
Chris Wallner - Lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg - Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat VIO is een samenwerkingsverband tussen ouderenzorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden. Het lectoraat voert praktijkgerichte onderzoek uit waarbij rekening wordt gehouden met onderstaande missie en visie.  

De inhoudelijke missie van het lectoraat is om bij te dragen aan de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg in het verpleeghuis. De visie is dat de basis voor goede kwaliteit van leven en zorg in het verpleeghuis goed opgeleide en gedreven beroepskrachten zijn. Die er zijn voor de ander, oplettend en nieuwsgierig zijn en zich daarom blijven ontwikkelen om samen met alle anderen steeds te zorgen voor de best mogelijke persoonsgerichte zorg.

Programma

Tijd Onderdeel
14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur Start lectorale rede
16.30 uur  Borrel
18.00 uur Einde

Aanmelden

Aanmelden kan via een e-mail aan Manon van Gemerden gemerden.van.m@hsleiden.nl. 

Vragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Manon van Gemerden via gemerden.van.m@hsleiden.nl (ondersteuner lectoraat VIO). Mocht je onverwachts niet kunnen komen stuur dan een e-mail aan Manon.