Verpleegkunde studenten oefenen

Waar werken in de gezondheidszorg?

Wie het diploma heeft van een Opleiding tot Verpleegkundige op hbo-niveau, voldoet aan de EU-richtlijnen om in de Europese Unie als verpleegkundige te kunnen werken. Door de vergrijzing zijn er in de nabije toekomst veel verpleegkundigen nodig in de ouderenzorg. Je kunt terecht op veel plaatsen in de gezondheidszorg, zoals:

 • Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Thuiszorg
 • Verslavingszorg
 • Ouderenzorg
 • Ambulance
 • Psychiatrische instellingen
 • Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap
 • Gemeentelijke Geneeskundige Diensten (GGD)
 • Gezinsvervangende tehuizen
 • Gevangenissen

"Bij Stichting Activite ben ik praktijkopleider en docent. Ik begeleid studenten die stage bij ons lopen en medewerkers die een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige volgen. Daarnaast geef ik inhoudelijke trainingen aan collega's. Bijvoorbeeld over veranderingen in het werk, zoals de overgang van zorgdossiers naar zorgleefplannen. Zelf ben ik begonnen als ziekenverzorgende. Daarna ben ik verder gaan leren aan de hogeschool. Eerst heb ik de opleiding tot Verpleegkundige gedaan. Een paar jaar later heb ik ook de lerarenopleiding Verpleegkunde afgerond. Nu heet dat de lerarenopleiding Gezondheidszorg. Het is ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring over te brengen op nieuwe beroepsbeoefenaars. Vooral omdat ik dat doe vanuit de praktijk. En in de begeleiding van de individuele studenten komt de theoretische kennis uit de opleiding nog dagelijks van pas."

Sandra Vletter (47), praktijkopleider bij Stichting ActiVite