Hogeschool Leiden

Astrid uit de Bosch - student voltijdopleiding | Verpleegkunde

“Een simulatietraining of -toets voelt echt. Het is veel realistischer dan oefenen met klasgenoten. Je maakt contact met iemand die je nog niet kent om zo goed mogelijk de ‘verpleegproblemen’ te achterhalen.”

Hoe werkt zo’n simulatietoets?

“Er ligt een casus waarin een zorgsituatie is geschetst. De simulant speelt een patiënt met een bepaald ziektebeeld en de student is daarbij de verpleegkundige in opleiding. De centrale vraag is: wat zou je als verpleegkundige in opleiding doen bij deze persoon met dit ziektebeeld en deze verpleegproblemen? Je krijgt ook een instructie over de verpleegkundige handeling die je moet gaan uitvoeren bij de simulatiepatiënt. Tijdens de toets wordt bekeken in hoeverre je de vaardigheden en de gesprekstechnieken beheerst.”

Astrid uit de Bosch

"De casus wordt naderhand besproken in de klas. Zo is het voor iedereen een goed leermoment."

Astrid uit de Bosch

Wat was de situatie bij jouw simulatietoets?
“Mijn patiënt in de simulatietraining kreeg een ander soort insuline. Ik gaf uitleg over dit nieuwe medicijn en diende daarna de insuline toe. In de lessen ervoor leer je meer over de verschillende soorten medicijnen en toedieningsvormen. Bij mijn simulatie moest ik de insuline bijvoorbeeld ‘subcubutaan’ toedienen. Ook kom je meer te weten over de kenmerken en het ziektebeelden; in dit geval Diabetes Mellitus."

Hoe vond je het om te doen? 
"Als je eenmaal in je rol zit, kom je gemakkelijk in gesprek met de patiënt. Maar ik vond het toch wel spannend! Een simulatietoets voelt echt. Het is veel realistischer dan oefenen met klasgenoten. Je maakt echt contact met iemand die je nog niet kent om zo goed mogelijk de ‘verpleegproblemen’ te achterhalen.”

Hoe ervaar je de simulatietoets als leermoment?
“Je leert in deze lessen heel goed om routinematig en methodisch werken. Je voert namelijk het gehele proces uit: van het voorstellen aan de patiënt, de medicijnen klaarmaken en het toedienen hiervan tot het voeren van een gesprek, afsluiten en weer opruimen. De case wordt naderhand besproken in de klas en je krijgt feedback van docenten en je klasgenoten. Ook wordt het toetsmoment gefilmd, zodat je dit kan terugzien.”

Naar informatie opleiding Verpleegkunde