Opleiding tot Verpleegkundige

Zorginstellingen duaal traject

Je kunt voor de duale variant van de Opleiding tot Verpleegkundige solliciteren bij de volgende zorginstellingen:

HagaZiekenhuis, locatie Leyweg
Leyweg 275
2545 CH Den Haag
070-2102581

HagaZiekenhuis, locatie Sportlaan
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag
070-2102581

LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
Postbus 9600
2300 RC Leiden
071-5268370
De duale fase start na twee jaar.

Bronovo Ziekenhuis
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
070-3124141

Rijnland Zorggroep, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
Contactpersoon: Carin Westhof, Praktijkopleider
071-5828807

Diaconessenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
Contactpersoon: Marijke Blok
071-5188417, b.g.g.: 071-5178421
De duale fase start na twee jaar.

Kennemer Gasthuis
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
Contactpersoon: Ellis Molenkamp
023-5456181

Start duaal: bij aanvang propedeuse (ca 1 september). Solliciteren: vanaf januari ( wij nemen voor 4 jaar aan).

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803HH Gouda
Contactpersoon: Jolanda Schilt: 0182-505211
www.landsteiner.nl

Ziekenhuis Amstelland
Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen
Contactpersoon: Heleen van Huizen, hoofd Opleidingen,
020 7556701 of 020 7557000

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Stichting Rivierduinen
Bezoekadres: Endegeesterstraatweg 5
Oegstgeest
Postadres: postbus 405
2300 AK Leiden
071-890665
Contactpersoon: Hans Lange, praktijkopleiding
071-8907152, 06-46150417

Aanstelling: na gebleken geschiktheid per 1 maart afhankelijk van de beschikbare vacatures. Toelatingseis: o.a. belangstelling voor de psychiatrie. Kandidaten mogen zelf de laatste 5 jaar niet onder psychiatrische behandeling zijn geweest en moeten die periode ook klachtenvrij zijn.

Parnassia
Nico Broekhuysenlaan 25
2553 PV Den Haag
070 391 79 79
www.werkenbijparnassiagroep.nl

GGZ inGeest
GGZ inGeest (heeft meerdere locaties) Bezoekadres locatie Bennebroek: Rijksstraatweg 113
2121 AD Bennebroek
Contactpersoon: Astrid Wiggers 020-7886647
Inschrijving mogelijk in diverse leerjaren.

Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ)

Marente
Rijnsburgerweg 2
2215 RA Voorhout
Contactpersoon: Mariette van Haaster, praktijkopleider
071 4093110 of 06 41124119

Buurtzorg Voorburg
Contactpersoon: Anja van den Bos, Regiocoach Buurtzorg Voorburg
06 53 56 51 81

ActiVite
Bezoekadres hoofdkantoor
Simon Smitweg 8
Leiderdorp
Contactpersoon Gertrude Meerburg, opleidingsfunctionaris
071- 516 14 15