Opleiding tot verpleegkundige

Zeven verpleegkundige beroepsrollen

De veelzijdigheid van het beroep komt terug in de zeven verpleegkundige beroepsrollen.

Zorgverlener

Dit is de kern van het beroep verpleegkundige. In deze rol gaat het om vakinhoudelijk handelen, leer je vast te stellen wat er aan de hand is met een zorgvrager en voer je de zorg uit.

Communicator

In deze rol gaat het om communiceren ‘op maat’, met een groot inlevingsvermogen en op een open en respectvolle manier om te gaan met patiënten en hun omgeving.

Samenwerkingspartner

Als verpleegkundige werk je nauw samen met allerlei mensen. Natuurlijk met de zorgvragers en hun naasten. Maar ook met collega-verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers stem je regelmatig af hoe je samen de beste zorg kunt verlenen.

Reflectieve professional

In deze rol reflecteer je op je eigen handelen en werk je permanent aan de ontwikkeling van je deskundigheid. Het handelen van de verpleegkundige in de praktijk wordt in toenemende mate ondersteund door resultaten vanuit onderzoek (Evidence Based Practice). Als verpleegkundige streef je naar het toepassen van instrumenten en interventies waarvan de doeltreffendheid en doelmatigheid ‘bewezen’ zijn. Je neemt kennis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en past die waar mogelijk toe in de beroepspraktijk.

Gezondheidsbevorderaar

Als verpleegkundige draag je bij aan het bevorderen van gezondheid van mensen door het ondersteunen van hun zelfmanagement. Hierbij is het belangrijk dat je weet welke preventiemogelijkheden er zijn en mensen helpt om gezond te blijven. Als verpleegkundige benader je mensen met hoge risico’s op gezondheidsproblemen actief en probeer je de leefstijl en gezond gedrag van mensen te beïnvloeden.

Organisator

Als verpleegkundige werk je als professional in verschillende sectoren van de zorg. Je neemt in je dagelijks werk allerlei beslissingen over acties, prioriteiten en middelen. Hiervoor is het belangrijk dat je ondernemend en initiatiefrijk bent. Ook voel je je medeverantwoordelijk voor het betaalbaar houden van de gezondheidszorg en ga je op verantwoorde wijze met materialen en middelen om.

Professional en kwaliteitsbevorderaar

Als verpleegkundige heb je een verantwoordelijke en assertieve beroepshouding. Verpleegkundigen spreken elkaar aan op professioneel gedrag: complimenteren en waarderen elkaar, geven elkaar feedback, reflecteren samen.