Hogeschool Leiden

Stagelopen tijdens de Opleiding tot Verpleegkundige

Tijdens de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden vormt de dagelijkse beroepspraktijk altijd het uitgangspunt. De stages (praktijkleerperiodes) spelen daarom een belangrijke rol in het opleidingsprogramma. Op deze pagina vind je meer informatie over wat je kunt verwachten tijdens de verschillende stageperiodes.

Wat kun je verwachten?

Ongeveer 40% van de Opleiding tot Verpleegkundige voltijd bestaat uit stages. Deze zijn verdeeld over vier jaar en verschillen in duur, opdrachten en complexiteit van zorg verlenen. Er zijn in totaal vijf periodes waarin je stageloopt (de praktijkleerperiodes).

De stage (praktijkleerperiode) tijdens het eerste jaar van de opleiding omvat acht dagen verspreid over duurt 4 weken en is gericht op een eerste oriëntatie in de zorg. In het tweede jaar ga je 10 weken op stage (32 uur per week). In deze praktijkleerperiode ga je als beginnend zorgprofessional (in opleiding) in de praktijk aan de slag met alle vaardigheden en kennis die je tot dan toe hebt geleerd. In het derde jaar ben je gedurende het hele jaar gemiddeld drie dagen per week op stage. In het vierde jaar volgt dan nog een stage van 20 weken (eindniveau), van drie tot vier dagen per week. Tijdens alle praktijkleerperiodes heb je gemiddeld één dag per week onderwijs op school. Het is ook mogelijk om vanaf het derde jaar te kiezen voor de duale variant van de opleiding. Je bent dan in dienst van een zorgorganisatie en volgt daarnaast onderwijs op school. 

Bureau Praktijkleren Verpleegkunde verzorgt de plaatsing van de studenten voor alle stageperiodes. De stages kunnen onder andere plaatsvinden bij een verzorgings-/verpleeghuis, revalidatiecentrum, ziekenhuis, (buurt)wijkteam, instelling voor mensen met psychiatrische problemen (GGZ), een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of de GGD. Het bureau hanteert voor de stageplanning een reistijd van maximaal één uur en een kwartier, enkele reis van deur-tot-deur, vanaf het woonadres van de student.

De opleiding heeft veel contact met deze stage-instellingen, draagt zorg voor het uitwisselen van alle benodigde stage informatie en biedt workshops voor werk- en praktijkopleiders aan. We investeren in de kwaliteit van stagebegeleiding en in een duurzame samenwerking met de zorginstellingen. 

Tijdens voltijdse stages neem je actief deel aan de dagelijkse werkzaamheden van de instelling. Onregelmatige diensten horen bij het beroep van Verpleegkundige. Tijdens jouw stage kan het voorkomen dat je avonden en/of weekenden meedraait. Op die manier maak je zo veel mogelijk verschillende zorg- en leersituaties mee.

Welke ondersteuning krijg je bij de stages?

Tijdens de verschillende stageperiodes ontwikkel jij jezelf als verpleegkundige in laag- tot midden- middel- en hoog-complexe zorgsituaties. Je krijgt hierbij onder andere begeleiding van een verpleegkundige en andere zorgprofessionals vanuit de stage-instelling. Vanuit de opleiding krijg je begeleiding van een docent praktijkleren en een studieloopbaanbegeleider. Daarnaast volg je bij iedere stageperiode ook een dag per week 'terugkom-onderwijs', waarin jij en je medestudenten kennis en ervaringen uitwisselen over wat jullie meemaken tijdens de stage en jullie meemaken tijdens de stage. Ook wordt er gekeken naar hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen in de verpleegkundige rollen.Tot slot wordt er verder ingegaan op de verschillende stageopdrachten.

Opleiding tot Verpleegkundige voltijd Inschrijven en toelating | Hulp bij je studiekeuze 

Hogeschool Leiden