Opleiding tot verpleegkundige

Opbouw studie

Uitgangspunt voor de opleiding is dat je leert wat je als hbo-verpleegkundige in de praktijk moet kennen en kunnen. Het programma is samen met het werkveld gemaakt en daardoor goed op de praktijk toegesneden. De studiebelasting hangt af van de opleidingsvariant die je kiest: voltijd of duaal.

Voltijd of duaal

De voltijdopleiding is vooral bedoeld voor schoolverlaters (havo, vwo en mbo niveau 4). De opleiding duurt vier jaar. De propedeuse duurt een jaar en daarna volgt de hoofdfase van drie jaar. Praktijkervaring doe je op via stages. Als je van aanpakken weet, goed kunt plannen en snel een betaalde baan wilt, kun je voor de duale opleiding kiezen.

Studieadvies

De propedeuse is een afspiegeling van de hele studie. Aan het einde van dit jaar krijg je een studieadvies. Haal je tijdens je eerste jaar van inschrijving niet ten minste 48 van de 60 EC (studiepunten), dan valt dit bindend studieadvies negatief uit. Je mag de Opleiding tot Verpleegkundige dan niet voortzetten aan Hogeschool Leiden. De exacte criteria staan uitgebreid omschreven in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) dat je aan het begin van je studie ontvangt.

Begeleiding

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke eigenschappen bij deze studie. In de propedeuse krijg je nog veel sturing van de docent en in latere fasen van de opleiding ligt de sturing van het leren veel meer bij jou.

Meer informatie over begeleiding

Casussen en projecten

Je werkt in kleine groepen aan taken en casussen die je in de praktijk tegenkomt. Je analyseert een situatie, bepaalt wat de kern van het probleem is en zoekt met elkaar naar oplossingen. 

Daarnaast wordt veel in projecten gewerkt. Je werkt dan met je medestudenten aan een opdracht, onder begeleiding van een docent. Het eindresultaat kan variëren: een presentatie, een door jou en je medestudenten ontwikkelde brochure of een verpleegplan.

Beroepsvaardigheden

In verschillende onderwijsvormen komen beroepsvaardigheden aan de orde. Tijdens de trainingen beroepsvaardigheden leer je bijvoorbeeld gesprekken voeren. In het skillslab (het praktijklokaal) oefen je verpleegtechnische handelingen op geavanceerde simulatiepoppen. Voltijdstudenten lopen stages, duaal-studenten combineren de opleiding met een baan in een zorginstelling. Zo leer je tijdens je opleiding de beroepspraktijk kennen én ervaar je zelf welke kennis en vaardigheden nodig zijn. Hogeschool Leiden heeft daarnaast met een aantal regionale zorginstellingen,  leerwerkplaatsen en Zorginnovatiecentra ingericht. Daar komen onderwijs en praktijk heel dicht bij elkaar.

Eigen regie versterken

Het centrale thema van de zorgopleidingen van Hogeschool Leiden is ‘eigen regie versterken’. De lector Eigen Regie buigt zich met docenten en studenten en met zorgverleners over vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Daarnaast heeft Hogeschool Leiden het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, dit speelt een rol in het verbinden van de antroposofische benadering met de reguliere zorg. Het nieuwste lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap biedt studenten actuele kennis in het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor de (kwetsbare) burger en het realiseren van zo effectief mogelijke dienstverlening binnen het sociaal domein. Alle lectoren delen kennis en ervaringen en voeren samen met studenten en docenten onderzoek uit over kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg.

Internationaal

Tijdens de opleiding kun je je internationaal oriënteren. De Opleiding tot Verpleegkundige werkt samen met internationale opleidingsinstituten. Dit biedt mogelijkheden voor stages of andere onderwijsactiviteiten in het buitenland. In het duale traject is een internationale oriëntatie alleen mogelijk in overleg met de werkgever.

Beoordeling

Op verschillende momenten in de opleiding kijken we hoe ver je bent met het verwerven van je competenties. Dit gebeurt op diverse manieren. Zo ga je opdrachten maken, die voortkomen uit de theorie en projecten. Ook worden er theoretische toetsen afgenomen, vooral in de eerste twee jaar van de studie. Verder is je portfolio, waarin je verslag doet van je studievoortgang, een middel om te bewijzen hoe ver je bent. Tijdens de praktijkstages wordt ook beoordeeld of je de gewenste vaardigheden al in de vingers hebt. Je sluit je studie af met een afstudeeronderzoek.