Bespreking opleiding tot Verpleegkundige

Leerwerkplaatsen en Zorg Innovatie Centra

Zorginnovatiecentrum

De Opleiding tot Verpleegkundige heeft samen met ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg een aantal Zorg Innovatie Centra (ZIC) opgezet. ZIC's zijn gevestigd op een of meerdere afdelingen van een zorginstelling en werken intensief samen met het lectoraat Eigen Regie. Studenten leren in een uitdagende omgeving samenwerken; ze verlenen evidence based zorg in een multidisciplinair team en voeren samen met zorgprofessionals praktijkonderzoek uit.

Leerwerkplaatsen

Tijdens je opleiding kun je ook geplaatst worden op een leerwerkplaats (LWP). Ook hier staan leren van en met elkaar centraal. Samen met zeven tot veertien andere studenten ben je verantwoordelijk voor de zorg aan acht à tien patiënten. Je wordt hierin begeleid door een werkbegeleider. Op deze manier kun je alle competenties van verpleegkundige ontwikkelen. De docent verzorgt het onderwijs op de locatie, zo komen praktijk en onderwijs dicht bij elkaar.