Studentzaken

Procedure decentrale selectie

Voor Opleiding tot Verpleegkundige geldt voor studiejaar 2016-2017 een numerus fixus, wat bekent dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is. Er zijn twee mogelijkheden om te worden toegelaten: via centrale loting of via decentrale selectie. Op deze pagina lees je meer over deze decentrale selectieprocedure.

De aanmeldtermijn voor de decentrale selectie is inmiddels gesloten. Alleen studenten die voldoen aan onderstaande toelatingsvoorwaarden en die zich vóór 15 maart hebben aangemeld via Studielink, kunnen deelnemen aan de decentrale selectieprocedure van de opleiding tot Verpleegkundige.

Meer over de toelatingsvoorwaarden en hoe je kunt aanmelden, lees je op onze pagina Inschrijven/toelating. Hier vind je ook meer informatie over de centrale loting.

Goed om te weten:

  • als je kiest voor toelating via decentrale selectie en via deze procedure niet wordt toegelaten, doe je automatisch mee aan de centrale loting.
  • deelname aan de decentrale selectieprocedure is slechts eenmaal mogelijk.
  • als je via decentrale selectie wordt toegelaten, geldt deze toelating alleen voor het aankomende studiejaar. Je kunt geen plaats reserveren voor het jaar erop.

Selectiebijeenkomst 21 april 2016

De informatie voor de decentrale selectiemiddag is reeds verstuurd. Als je je hebt opgegeven voor de decentrale selectiemiddag en je hebt nog geen informatie ontvangen dan vragen wij je zo snel mogelijk een mail te sturen naar selectie.verpleegkunde@hsleiden.nl

De decentrale selectie vindt plaats tijdens een selectiebijeenkomst op donderdagmiddag 21 april 2016 op Hogeschool Leiden. Je maakt op deze middag een kennistoets, je speelt een samenwerkingsspel en je schrijft je motivatiebrief.

De vragen uit de toets en de opdrachten in het samenwerkingsspel draaien om situaties die je als verpleegkundige/hulpverlener in je toekomstig werk kunt tegenkomen. Uiteraard wordt het niveau van de vragen en opdrachten afgestemd op startniveau waarop je nu bent. In je motivatiebrief, die je ter plekke zult gaan schrijven, vragen we jou iets te vertellen over je motivatie voor deze studie, jouw keuze voor Hogeschool Leiden en wat jouw persoonlijke (leer)doelen zijn.

Uitslag decentrale selectie

Via de mail ontvang je uiterlijk eind mei 2016 de uitslag van de decentrale selectie. Wanneer je, op basis van onze selectiecriteria, toelaatbaar bent, geldt  nog niet dat je ook automatisch wordt toegelaten. DUO beslist definitief of je  een opleidingsplaats krijgt toegewezen. Zo controleert DUO of je aan de vooropleidingseisen voldoet. Medio juli 2016 ontvang je formeel uitsluitsel of je bent geplaatst of niet. Daarna ontvang je van ons informatie over de start van de opleiding.

Let op: de communicatie over de selectieprocedure vindt plaats uitsluitend met de kandidaat-student via selectie.verpleegkunde@hsleiden.nl

Naar algemene informatie Inschrijven/toelating Opleiding tot Verpleegkundige