Hogeschool Leiden

Verpleegkunde doorstroomroute voor sociaal werkers

Heb jij de vierjarige bacheloropleiding Sociaal Werk afgerond met een specialisatie in het profiel zorg? Dan heb je bij Hogeschool Leiden de mogelijkheid om binnen 2 jaar je Bachelor of Science te behalen. Deze doorstroomroute sluit aan bij de kennis en ervaring die je hebt opgedaan tijdens de opleiding Sociaal Werk (profiel zorg). Hierdoor is het mogelijk om in zes jaar tijd twee bachelordiploma's te behalen (tegen regulier wettelijk collegegeld). 

Je kunt de doorstroomroute alleen in deze volgorde doorlopen. Het is (nog) niet mogelijk om eerst te starten met de Opleiding tot Verpleegkundige en na afronding in twee jaar de opleiding Sociaal Werk te doorlopen. 

Simulatiepatiënt Lidy van Pelt laat zich 'prikken' door een student Verpleegkunde tijdens de simulatietoets.

Opleidingsvarianten

De tweejarige route voor afgestudeerden van de bacheloropleiding Sociaal Werk (met profiel Zorg) is te volgen in een voltijd of duale variant, waarbij stages in de voltijdvariant worden geregeld door Hogeschool Leiden. Bij de duale variant van deze doorstroomroute, combineer je werken met leren. Voordat je aan het duale traject van de opleiding kunt beginnen, moet je een leerarbeidsovereenkomst hebben met één van de zorginstellingen, waarmee Hogeschool Leiden een samenwerkingsverband heeft. Download het overzicht van zorgstellingen ( xlsx, 22 KB )

Programma

Het programma bestaat uit vier onderwijsperiodes per studiejaar. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Zowel voor de voltijd als duale variant geldt dat je onderwijs volgt op één dag in de week. Op een lesdag worden diverse onderwijsvormen aangeboden.. Denk aan werk- en hoorcolleges, online activiteiten, trainingen en begeleidingsgesprekken. Naast individuele opdrachten werk je ook samen met andere studenten aan opdrachten. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en ervaring!

Een groot deel van het programma dat je krijgt aangeboden tijdens de onderwijsdagen is vakinhoudelijk. De focus ligt op de verpleegkundige theorie, medische biologie en verpleegtechnische vaardigheden.

Bekijk het leerplanschema ( pdf, 422 KB )

Hogeschool Leiden

Praktijkgericht leren

In het eerste jaar van de opleiding start je met het leren in de praktijk. Bij de voltijdvariant van de doorstroomroute voor sociaal werkers (profiel Zorg) van de Opleiding tot Verpleegkundige start je direct vanaf de eerste periode met een stage en loop je in de twee jaar van de opleiding stage bij twee instellingen. Bij de duale variant werk je in één instelling (je loopt geen stage bij een andere instelling). Alle praktijkopdrachten voer je daarbij op je werk uit. Heb je alle toetsonderdelen uit het onderwijsprogramma behaald, dan ontvang je het getuigschrift Bachelor of Science.

Tijdens de opleiding Sociaal Werk heb je al een breed scala aan competenties ontwikkeld die je als hbo-verpleegkundige nodig hebt. Tijdens de doorstroomroute voor sociaal werkers (profiel Zorg) van de Opleiding tot verpleegkundige ontwikkel je alle aanvullende competenties, gericht op het domein Verpleegkunde. Het gaat hierbij onder meer om competenties gericht op klinisch redeneren, evidence based practice, gezondheidsbevordering en natuurlijk verpleegtechnische handelingen. 

Aanmeldprocedure

Wil je in september 2021 starten met deze tweejarige doorstroomroute van de Opleiding tot Verpleegkundige voor Sociaal Werkers?  Bekijk de informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten.