Hogeschool Leiden

Verpleegkunde doorstroomroute voor sociaal werkers

Heb jij de vierjarige bacheloropleiding Sociaal Werk afgerond met een specialisatie in het profiel zorg? Dan heb je bij Hogeschool Leiden de mogelijkheid om binnen 2 jaar je Bachelor of Science te behalen. Deze doorstroomroute sluit aan bij de kennis en ervaring die je hebt opgedaan tijdens de opleiding Sociaal Werk (profiel zorg). Hierdoor is het mogelijk om in zes jaar tijd twee bachelordiploma's te behalen (tegen regulier wettelijk collegegeld). 

Je kunt de doorstroomroute alleen in deze volgorde doorlopen. Het is niet mogelijk om eerst te starten met de Opleiding tot Verpleegkundige en na afronding in twee jaar de opleiding Sociaal Werk te doorlopen. 

Aanmeldprocedure

De informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten vind je op de pagina Inschrijven en toelating. Hier kun je je ook aanmelden via Studielink. Bij vragen kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Simulatiepatiënt Lidy van Pelt laat zich 'prikken' door een student Verpleegkunde tijdens de simulatietoets.

Kies de opleidingsvariant die bij je past

De Opleiding tot Verpleegkundige wordt aangeboden in verschillende varianten:

Duale doorstroomroute voor sociaal werkers

De tweejarige route voor afgestudeerden van de bacheloropleiding Sociaal Werk (met profiel Zorg) is een duaal opleidingstraject waarbij je werken met leren met elkaar combineert. Voordat je aan het duale opleidingstraject kunt beginnen, moet je een leerarbeidsovereenkomst hebben met één van de zorginstellingen, waarmee Hogeschool Leiden een samenwerkingsverband heeft. Download het overzicht van duaal instellingen ( pdf, 66 KB ).

Programma

Het programma bestaat uit vier onderwijsperiodes per studiejaar. Per periode krijg je acht weken onderwijs en zijn er twee weken gereserveerd voor toetsing. Je volgt het onderwijs op één dag in de week. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst (verplicht onderdeel van de intakeprocedure) krijg je te horen op welke dag je vaste lesdag is. Op de lesdag worden diverse onderwijsvormen aangeboden. Denk aan werk- en hoorcolleges, online activiteiten, trainingen en begeleidingsgesprekken. Naast individuele opdrachten werk je ook samen met andere studenten aan opdrachten. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en ervaring!

Een groot deel van het programma dat je krijgt aangeboden tijdens de onderwijsdagen is vakinhoudelijk. De focus ligt op de verpleegkundige theorie, medische biologie en verpleegtechnische vaardigheden.

Bekijk het leerplanschema van de doorstroomroute voor Sociaal Werkers ( pdf, 522 KB )

Praktijkgericht leren

In het eerste jaar van de Opleiding tot Verpleegkundige start je met het leren in de praktijk. Bij deze duale opleidingsvariant werk je in één instelling (je loopt geen stage bij een andere instelling). Alle praktijkopdrachten voer je daarbij op je werk uit. Heb je alle toetsonderdelen uit het onderwijsprogramma behaald, dan ontvang je het getuigschrift Bachelor of Science.

Tijdens de opleiding Sociaal Werk heb je al een breed scala aan competenties ontwikkeld die je als hbo-verpleegkundige nodig hebt. Tijdens de doorstroomroute voor sociaal werkers (profiel Zorg) ontwikkel je alle aanvullende competenties, gericht op het domein Verpleegkunde. Het gaat hierbij onder meer om competenties gericht op klinisch redeneren, evidence based practice, gezondheidsbevordering en natuurlijk verpleegtechnische handelingen. 

Inschrijven en toelating | Onderwijs- en examenregeling