Studentinschrijving

Inschrijven en toelating opleiding Vaktherapie

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure, toelatingseisen en kosten voor het studiejaar 2019-2020.

Aanmelden

Wil je in september 2019 starten met Vaktherapie? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 1 mei 2019). Bij je aanmelding in Studielink maak je direct de keuze voor Vaktherapie Beeldend, Vaktherapie Muziek of Vaktherapie Spraak & Drama.

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot de opleiding Vaktherapie met een diploma havo-, vwo- of mbo- niveau 4. Of je hebt een gelijkwaardig diploma behaald. Je bent welkom met elk profiel of vakkenpakket. Biologie wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Nederlandse taal

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. Voor anderstalige studenten geldt het niveau van het staatsexamen Nederlandse Taal (NT2) programma II.

Studiekeuzecheck

Om de juiste studiekeuze te kunnen maken is het belangrijk dat je van te voren een duidelijk beeld hebt van de opleiding en van de beroepen die je hiermee kunt gaan uitoefenen. Een opleiding moet bij je passen. De Studiekeuzecheck daagt jou uit om voor de start van je bacheloropleiding na te denken over je studiekeuze en geeft je tips die je helpen om meteen een goede start te maken.

Waar de Studiekeuzecheck uit bestaat, verschilt per opleidingsrichting. Bekijk hieronder hoe deze check er uitziet voor de richting van jouw keuze. Voor alle opleidingsrichtingen van Vaktherapie raden we je sowieso aan om een Open Dag te bezoeken en daarna ook te komen Proefstuderen.

Beeldende therapie

Voor de richting Beeldende therapie bestaat de studiekeuzecheck uit de Reality Check (niet verplicht). Hiermee check jij of je een goed beeld hebt van de opleiding en de beroepsmogelijkheden. 

Spraak- en dramatherapie

Voor de richting Spraak- en dramatherapie bestaat de studiekeuzecheck, naast de Reality Check (niet verplicht), uit een persoonlijke intake die tijdens het Proefstuderen plaatsvindt. Bij deze afstudeerrichting wordt de discipline dramatherapie gecombineerd met spraakvorming. Je acteerniveau wordt tijdens de workshops bij het Proefstuderen in groepjes beoordeeld en er wordt in een individueel gesprek een (niet bindend) advies gegeven over het volgen van de opleiding. Wie niet heeft kunnen deelnemen aan het Proefstuderen wordt uitgenodigd voor een adviesgesprek.

Muziektherapie

Voor de richting Muziektherapie bestaat de studiekeuzecheck, naast de Reality Check (niet verplicht), uit een intake, gericht op een beoordeling van jouw muzikale ontwikkelingsmogelijkheden. Je wordt hiervoor uitgenodigd en krijgt daarbij ook informatie over hoe je je op de intake kunt voorbereiden. Daarna volgt een advies over het volgen van de opleiding. Dit advies is niet bindend.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer € 400. In de jaren daarna ligt dit bedrag lager.

Voor de richting Beeldende therapie heb je ateliermaterialen nodig. Deze komen voor het eerste jaar op ongeveer € 180 en het tweede jaar op € 75. Voor de richting Muziektherapie heb je muziekinstrumenten nodig. In het eerste jaar zijn de kosten € 300 of meer. In de volgende jaren is dit € 1.000 of meer. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de manier van aanschaf. Voor Spraak- en dramatherapie zijn er bijkomende kosten voor de aanschaf van oefenmaterialen (jongleerattributen e.d.).

Voor het volgen van de opleiding Vaktherapie is het verder handig als je over een eigen computer beschikt.