Studentinschrijving

Inschrijven en toelating opleiding Vaktherapie

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor studiejaar 2020-2021. De informatie over studiejaar 2021-2022 is uiterlijk 1 oktober te vinden op deze pagina. Vanaf deze datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Aanmelden

Wil je in september 2020 starten met de opleiding Vaktherapie? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli 2020). Bij je aanmelding in Studielink maak je direct de keuze voor Vaktherapie Beeldend, Vaktherapie Muziek of Vaktherapie Spraak & Drama.

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot de opleiding Vaktherapie met een diploma havo-, vwo- of mbo- niveau 4. Of je hebt een gelijkwaardig diploma behaald. Je bent welkom met elk profiel of vakkenpakket. Biologie wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Aanvullende eis

Naast deze toelatingsvoorwaarden gelden voor de verschillende opleidingsrichtingen aanvullende eisen. Deze onderdelen zijn verplicht.

Opleidingsrichting Aanvullende eisen Toelichting
Beeldende therapie Deelname aan het Proefstuderen*

Het Proefstuderen van deze opleidingsrichting bestaat uit een ervaringsgerichte workshop. In deze workshop krijg je een korte blik op het beroep en ga je aan de slag met enkele beeldende oefeningen. Aan het einde ga je in gesprek over een aantal belangrijke studiethema’s die je kunnen helpen bij het maken van je definitieve studiekeuze. 

Muziektherapie Deelname intake** De intake van deze opleidingsrichting is gericht op de beoordeling van jouw muzikale ontwikkelingsmogelijkheden. Je wordt hiervoor uitgenodigd en krijgt daarbij ook informatie over hoe je je op de intake kunt voorbereiden. 
Spraak- en dramatherapie Deelname aan intake en het Proefstuderen***

Bij deze opleidingsrichting wordt de discipline dramatherapie gecombineerd met spraakvorming. Je acteerniveau wordt beoordeeld tijdens de workshops bij het Proefstuderen in groepjes. 

* In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van Corona vervalt het Proefstuderen als verplicht onderdeel voor de richting Beeldende therapie. Wel is het invullen en inleveren van het intakeformulier verplicht. Na je aanmelding via studielink stuurt de opleiding het intakeformulier toe. 

** Voor de richting Muziektherapie is deelname aan het Proefstuderen geen aanvullende eis. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van Corona is het Proefstuderen in april 2020 komen te vervallen. Het intakegesprek blijft verplicht en vindt online plaats met de docent. Na je aanmelding via studielink nodigt de opleiding je uit voor het intakegesprek. 

***  In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van Corona vervalt het Proefstuderen als verplicht onderdeel voor de richting Spraak- en drama therapie. Het intakegesprek blijft verplicht en vindt online plaats met de docent. Na je aanmelding via studielink nodigt de opleiding je uit voor het intakegesprek. 

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving.

Nederlandse taal

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. Voor anderstalige studenten geldt het niveau van het staatsexamen Nederlandse Taal (NT2) programma II.

Hulp bij je studiekeuze?

Om de juiste studiekeuze te kunnen maken is het belangrijk dat je van te voren een duidelijk beeld hebt van de opleiding en van de beroepen die je hiermee kunt gaan uitoefenen. Een opleiding moet bij je passen. De Studiekeuzecheck daagt jou uit om voor de start van je bacheloropleiding na te denken over je studiekeuze en geeft je tips die je helpen om meteen een goede start te maken.

Voor alle opleidingsrichtingen van Vaktherapie bestaat de Studiekeuzecheck (niet verplicht) uit de Reality Check. Wil je jezelf optimaal voorbereiden op de Reality Check? Bekijk de pagina Hulp bij je studiekeuze.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer € 400. In de jaren daarna ligt dit bedrag lager.

Voor de richting Beeldende therapie heb je ateliermaterialen nodig. Deze komen voor het eerste jaar op ongeveer € 180 en het tweede jaar op € 75. Voor de richting Muziektherapie heb je muziekinstrumenten nodig. In het eerste jaar zijn de kosten € 300 of meer. In de volgende jaren is dit € 1.000 of meer. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de manier van aanschaf. Voor Spraak- en dramatherapie zijn er bijkomende kosten voor de aanschaf van oefenmaterialen (jongleerattributen e.d.).

Voor het volgen van de opleiding Vaktherapie is het verder handig als je over een eigen computer beschikt.