Hogeschool Leiden

Onderzoek: Werkzame en waakzame zorg

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en Yulius, divisie Autisme hebben een integraal behandel- en zorgarrangement ontwikkeld voor kinderen met een autismespectrumstoornis en comorbide gedragsproblemen. Een belangrijk onderdeel van het arrangement is de methodiek Gezamenlijk Gezag, gebaseerd op de methodiek Waakzame Zorg van Haim Omer.

Het Synchroon Beeldcoachingstraject

Sociotherapeuten op de behandelgroep en docenten worden getraind in Geweldloos verzet en worden ondersteund door een Synchroon Beeldcoach bij de implementatie in de praktijk. In dit onderzoek wordt gekeken naar welke bijdrage het Synchroon Beeldcoachingstraject levert aan de implementatie van Waakzame Zorg op de groep. Daarnaast wordt gekeken naar welke ontwikkeling kinderen en sociotherapeuten doormaken gedurende de behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Horizon met  de lectoraten Transformaties in de Zorg voor Jeugd Hogeschool Leiden en Lectoraat Publieke Zorg en Innovatie voor Jeugd, Hogeschool Rotterdam

Onderzoekers: Mirjam Hoek (Horizon), Sophie de Valk (Hogeschool Leiden), Patricia Vuijk (Hogeschool Rotterdam) en Chris Kuiper (Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Horizon).