Voorkant van Hogeschool Leiden

Een nieuwe methodiek voor Roffa

De doelstelling van het project is om in samenwerking met meiden, ouders en professionals in de Horizon (JeugdzorgPlus) afdeling van Roffa een methodiekbeschrijving te maken die als basis kan dienen voor de zorg die in de gesloten afdeling van Roffa wordt verleend. Deze methodiekbeschrijving moet aansluiten bij het Actieplan 'Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor de jeugd' van de Commissie Azough (2014).

Commissie Azough

Deze commissie heeft een aantal kernelementen geformuleerd voor de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys die gebaseerd zijn op het best beschikbare bewijs. Tegelijkertijd constateert de commissie dat op dit moment nog onvoldoende kennis aanwezig is over de effectiviteit van bestaande interventies.

Onderzoekers: Inge Bramsen (Hogeschool Rotterdam), Juliette Sonderman (Hogeschool Leiden), Susana Castilla Carasco (Horizon), Mieke Cardol (Hogeschool Rotterdam) en Chris Kuiper (Hogeschool Leiden; Horizon).