Hogeschool Leiden

Onderzoek Moving

Samenwerkingsproject met het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC.

Grootschalig onderzoek naar ondersteuning van schooltransities voor jongeren met autismespectrumproblemen

Van jongeren met autismespectrumproblemen wordt verwacht dat zij steeds meer participeren in het reguliere onderwijs. Dat valt niet altijd mee. Vooral de overgang van de vertrouwde basisschool naar de vaak grotere en drukkere school in het voortgezet onderwijs wordt vaak als een probleem ervaren. Hogeschool Leiden heeft in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC een RAAK-Pro subsidie in de wacht gesleept om onderzoek te gaan uitvoeren naar de effectiviteit van een schooltransitieprogramma voor jongeren met autismespectrumproblemen. 

Preventieprogramma

"Voor jongeren met autismespectrumproblemen is het veelal een opgave om te participeren in het reguliere onderwijs. Zeker als deze jongeren naar de middelbare school gaan, waar ze te maken krijgen met verschillende docenten en met verschillende vakken en de voorspelbaarheid van de schoolse omgeving afneemt", vertelt lector Patricia Vuijk van Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam). Zij gaat samen met andere onderzoekers, praktijkprofessionals en de doelgroep een preventieprogramma onderzoeken waarmee jongeren met autismespectrumproblemen, hun leraren en ouders worden ondersteund bij de transitie naar het voortgezet onderwijs. Vuijk: " Op dit moment ervaren docenten en jeugdprofessionals vooral problemen met betrekking tot risicosignalering en schoolinterne deskundigheid. Er is grote behoefte aan een preventieprogramma dat aanpassingen in de school- en thuiscontext stroomlijnt, zodat een succesvolle transitie naar het voortgezet onderwijs kansrijker wordt". Ze beoogt dan ook met het toekomstige preventieprogramma goede, soepel verlopende schooltransities te bieden aan jeugdigen met autismespectrumproblemen.  "Zo krijgen deze jongeren optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen en een succesvolle loopbaan op te bouwen", aldus Vuijk.

Transition Pack

De studie bestaat uit twee fasen. De eerste fase betreft het vertalen en bruikbaar maken van het Engelse Transition Pack voor het Nederlandse onderwijssysteem. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat dit preventieprogramma de gedrags- en emotionele problemen van jeugdigen met autismespectrumproblematiek tijdens de transitie van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs significant reduceert. De tweede fase betreft het onderzoeken van de effectiviteit van de Nederlandse versie van het Transition Pack ten opzichte van de diversiteit aan reguliere ondersteuning die de betrokken scholen momenteel bieden gedurende de transitie van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Samenwerking

Het onderzoek sluit nauw aan bij de expertise van de onderzoekslijn Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd van Patricia Vuijk. Binnen deze studie wordt mede voortgebouwd op succeservaringen en leerpunten in de reeds afgeronde- en lopende projecten binnen haar onderzoekslijn, waaronder de studie FLOW. Het onderzoek is bovendien ingebed in de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! Penvoerder van deze studie is het Kenniscentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. De hogescholen werken in een consortium samen met het Erasmus MC, de divisie Yulius Autisme, Department of Clinical, Educational & Health Psychology of University College London (UCL), en de samenwerkingsverbanden Passend Primair Onderwijs, Koers VO, Passend Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek, de gemeente Rotterdam en de Inspectie van het Onderwijs.

De studie heeft een looptijd van vier jaar en start 1 september 2015. De studie biedt twee promotieplekken. GeĆÆnteresseerden (ook studenten met interesse in een stage en/of scriptieplaats zijn van harte welkom om te reageren). Kunnen hun interesse kenbaar maken aan Dr. Patricia Vuijk: p.vuijk@hr.nl