Transformaties in de Zorg lectoraat Chris Kuiper

Lector Hogeschool Leiden Chris Kuiper in LD Politiek Live

30 januari 2015 - 'Geen bestuurlijke operatie, maar vooral een cultuurverandering.' Zo typeren wethouder Roos van Gelderen en lector Chris Kuiper het overhevelen van zorgtaken van rijk naar gemeente.

Chris Kuiper herinnerde fijntjes aan de belangrijkste reden om de zorg bij de gemeente neer te leggen. "We hebben de laatste decennia kunstmatige grenzen getrokken tussen categorieën cliënten. Daar hebben wij bij Horizon overigens even hard aan meegedaan". Dat heeft veel kennis opgeleverd, maar leidde er ook toe dat niet het kind en de opvoeder centraal kwamen te staan, maar de zorgverleners en de instelling. Kuiper: "De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt natuurlijk bij de ouders - wat hebben zij nodig om hun kind op te voeden? En wat hebben de kinderen nodig om met hun ouders samen te leven?"

Artikel Leidsch Dagblad