Hogeschool Leiden

Lectoraat levert bijdrage aan Jeugdcloud Appstore

24 juni 2015 - Op zoek naar een overzicht van handige tools, websites en apps in de zorg voor jeugd? Op 24 juni 2015 is de Jeugdcloud Appstore gelanceerd.

Het lectoraat Transformaties in de zorg voor jeugd leverde een bijdrage, o.a. door het testen van de apps. Op de website Jeugdcloud Appstore vinden ouders, jongeren en zorgprofessionals duidelijke gestructureerde en gecategoriseerde zorgapps en websites. Hiermee wordt de zorg voor de jeugd leuker en makkelijker gemaakt en op een verantwoorde manier gedigitaliseerd. Het lectoraat Transformaties in de zorg voor jeugd leverde een bijdrage aan het realiseren van de appstore, onder andere door het testen van de apps.

“Wij misten het overzicht van zorgapps. We spraken met jongeren, ouders, zorgprofessionals, gemeenten en experts om functionele wensen ten aanzien van apps in de zorg in kaart te brengen. Tegelijkertijd constateerden we een groot bestaand aanbod in websites en apps, die niet of nauwelijks bekendheid genereren. De Jeugdcloud Appstore biedt dit overzicht wél. Door apps, die voor cliënt en professional meerwaarde bieden, te categoriseren en functioneel en technisch te checken. Deze checks worden door zogenoemde App-checkers uitgevoerd en verwerkt in reviews.”

Marcel Gutz, directeur van de Coöperatie Jeugdcloud Appstore

De Jeugdcloud Appstore is een maatschappelijk initiatief van zeven deelnemende organisaties in de Coöperatie Jeugdcloud Appstore. Deelnemende partijen zijn: Alares, Cardea, Juvent, Horizon, MEEPlus, Spirit en TriviumLindenhof.

Bezoek de Jeugdcloud Appstore