Hogeschool Leiden

Toegepaste Psychologie

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Applied Psychology

In het kort

Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert in hoe je gedrag van mensen beïnvloedt, beoordeelt en onderzoekt. Maar je weet vooral ook hoe jij die kennis in kunt zetten, bijvoorbeeld als trainer, coach of voorlichter. Na je opleiding kun je in allerlei organisaties werken. HRM-afdelingen, werving- en selectiebureaus, gemeenten, reclasseringbureaus, justitiële jeugdinrichtingen, de opvoedpoli, onderwijsinstellingen: waar eigenlijk niet?! De opleiding Toegepaste Psychologie bereidt jou optimaal voor op dit afwisselende beroep.

Decentrale selectie

Voor studiejaar 2023-2024 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de voltijdopleiding Toegepaste Psychologie. Heb jij jezelf uiterlijk 15 januari 2023 aangemeld via Studielink en voldoe je aan de toelatingseisen? Doorloop dan tijdig de stappen van de verplichte decentrale selectieprocedure. Meer hierover lees je op de pagina Inschrijving en toelating.

Jouw toekomst

Als toegepast psycholoog ben je breed inzetbaar. Na je opleiding kun je onder andere terecht bij maatschappelijke organisaties, in het bedrijfsleven en bij de overheid. Je ontwikkelt en geeft bijvoorbeeld trainingen, je zet een coachingstraject op of ondersteunt een wijkteam. Je rol is dus heel divers.

In je toekomstige baan help je om antwoord te geven op uiteenlopende vraagstukken. Welke sollicitant is het meest geschikt voor een openstaande functie? Hoe zetten we een voorlichtingscampagne op om gezond gedrag te bevorderen? Welke maatregelen zorgen ervoor dat een woonwijk veiliger wordt ervaren? De opleiding Toegepaste Psychologie bereidt jou hier optimaal op voor.

Voor welke doelgroepen ga je werken
De doelgroep waar je als toegepast psycholoog mee gaat werken is zeer divers. Door maatschappelijke veranderingen wordt er steeds meer een beroep gedaan op het zelfsturend vermogen van mensen. Denk aan het vormgeven van je eigen loopbaan, levensloop, ontwikkeling in de eigen sociale omgeving en veiligheid. Het bieden van ondersteuning bij het hanteren van gedragsvraagstukken is het domein van de toegepast psycholoog, waarbij de gezonde mens als uitgangspunt wordt genomen.

Helga is trainer en coach binnen haar eigen bedrijf The Confidence Journey en begeleidt jongeren en jongvolwassenen. Ze helpt hen met tools waarmee ze beter leren luisteren naar zichzelf en zichzelf kunnen opladen met positiviteit, veerkracht en zelfvertrouwen.

Hoe ziet je takenpakket eruit
Ook het takenpakket van een toegepast psycholoog kan behoorlijk uiteenlopen. Denk aan het begeleiden van assessments (hierbij breng je specifieke kenmerken en gedragingen van mensen in systematisch kaart), adviseren, coachen en het ontwikkelen en geven van trainingen en/of voorlichtingsactiviteiten (beide gericht op gedragsverandering). Maar je kunt bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar de factoren die invloed hebben op de ‘arbeidsmotivatie’ van werknemers.

Je functietitel wordt bijvoorbeeld: wijkconsulent, casemanager, testassistent, jeugdcoach, recruiter, psychologisch medewerker of recruitment consultant. Kijk voor meer voorbeelden van vacatures op www.toegepastpsycholoog.nl.

Als toegepast psycholoog ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen, onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en intervisiebijeenkomsten.

Doorstromen naar de universiteit

Wil je na je hbo-bachelor toegepaste psychologie studeren aan de universiteit? Er zijn verschillende mogelijkheden om door te stromen naar een master op wo-niveau. Meestal volg je dan eerst een pre-masterprogramma, maar bij de opleiding Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden heb je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een pre-universitaire minor. Je doorloopt hiervoor eerst een selectietraject.

Met de minor kun je drempelloos instromen naar één van de vier niet-klinische specialisaties binnen het masterprogramma Psychologie van de Universiteit Leiden:

 • Applied Cognitive Psychology
 • Economic and Consumer Psychology
 • Social and Organisational Psychology
 • Occupational Health Psychology

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Toegepaste Psychologie echt bij je past. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Meer hierover lees je op de pagina Hulp bij je studiekeuze. Heb jij inmiddels een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Check jouw beeld met de werkelijkheid: doe de Reality Check!

De decentrale selectieprocedure van de opleiding Toegepaste Psychologie vervangt de wettelijke studiekeuzecheck. Je hoeft voor deze opleiding dus geen aparte studiekeuzecheck te doorlopen.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is Toegepaste Psychologie iets voor jou?

Als toegepast psycholoog werk je samen met collega’s uit allerlei vakgebieden. Vind jij het interessant om je te verdiepen in het gedrag van mensen en samen met anderen te onderzoek hoe je dit gedrag positief kunt beïnvloeden? Was jij een ster in het maken van je profielwerkstuk en had je daar plezier in? Durf jij te experimenteren en jezelf te ontwikkelen tot een professional die stevig in zijn schoenen staat? Dan is Toegepaste Psychologie bij Hogeschool Leiden wellicht iets voor jou!

Bij de studie Toegepaste Psychologie analyseer en verwerk je regelmatig onderzoeksresultaten. Het is dan ook belangrijk dat je niet terugdeinst voor statistiek en dataverwerking. Binnen deze studie wordt bij elk project intensief samengewerkt met medestudenten en opdrachtgevers. Je houdt regelmatig presentaties en ontvangt en geeft feedback op je medestudenten.

Vergelijkbare opleidingen

Leg vergelijkbare opleidingen naast elkaar en kijk waar ze in verschillen. Oriënteer je ook bij andere opleidingen op het gebied van gedrag en maatschappij. Help jij graag mensen die in de knel zitten en wil jij hen leren de regie te voeren over hun eigen leven? Bekijk de informatie van de opleiding Sociaal Werk. Spreekt de hulpverlening én het speciaal onderwijs je aan? Lees meer over het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs. Er zijn ook nog allerlei andere mogelijkheden zoals de opleiding Vaktherapie, waarbij je mensen sterker maakt met behulp van beeldende kunst, muziek of spraak- en drama. Of bijvoorbeeld de opleiding Human Resource Management, waarbij je organisaties helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het HR-beleid. 

Studieopbouw

Toegepaste Psychologie is een vierjarige bacheloropleiding die internationaal erkend is. Het voltijdse programma richt zich op het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en professionele houding die je in de praktijk nodig hebt. Het gedrag van mensen staat hierin centraal.

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie ga je vanaf dag één zelf aan de slag. Vanaf dag 1 werk je als student aan realistische opdrachten. De student leert direct te kijken wat er nodig is vanuit zijn of haar professionele rol. Hier maakt een onderzoekende en ondernemende houding een belangrijk deel van uit.

De maatschappij en het bedrijfsleven vragen om werknemers met vaardigheden, kennis en een onderzoekende, ondernemende houding passend bij het werkterrein. Daarom is het onderwijs binnen de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie praktijkgericht. Je werkt aan vraagstukken en opdrachten die aansluiten op realistische situaties uit de beroepspraktijk

Nieuwsgierig naar de projecten en vakken die je kunt verwachten? Bekijk het programmaoverzicht van het lopende studiejaar. Bekijk ook hoe je week eruit gaat zien als je hbo Toegepaste Psychologie gaat studeren in Leiden.

Competentiegericht onderwijs

Tijdens de opleiding ontwikkel je vier competenties die je nodig hebt om jouw beroep straks met succes uit te oefenen. Dit zijn beoordelen van gedrag, beïnvloeden van gedrag, praktijkgericht onderzoek en professioneel werken.

Lees meer over de beroepscompetenties

Stage

Je stage (vanaf jaar 3) speelt een belangrijke rol in jouw ontwikkeling tot professional. Je krijgt de kans om alles wat je tot dan toe hebt geleerd in praktijk te brengen en om te ontdekken welke richting je op wilt na je studie.

Bij Hogeschool Leiden kun je Toegepaste Psychologie volgen in twee varianten.

Reguliere voltijdopleiding

De voltijdopleiding Toegepaste Psychologie duurt vier jaar. Praktijkervaring doe je op via verschillende stageperiodes en door het uitvoeren van praktijkopdrachten in minoren en tijdens de afstudeerfase.

Duaal traject voor politiemedewerkers

De duale opleiding Toegepaste Psychologie duurt vier jaar. Deze opleidingsvariant biedt politiemedewerkers de gelegenheid om een praktijkgerichte opleiding te volgen. De kennis die ze hierbij opdoen, is in de dagelijkse werkomgeving meteen te vertalen naar praktische vaardigheden.

In het eerste jaar doe je veel kennis op over de basispsychologie. De leerstof bestudeer je eerst zelfstandig. Tijdens de werkcolleges ga je vervolgens aan de slag met wat je thuis hebt geleerd. Daarnaast werk je, samen met je medestudenten, aan vier verschillende projecten. De producten die je hierbij maakt (bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over overgewicht en een geheugentraining) sluiten aan bij de vraagstukken die je later ook in de praktijk tegenkomt. Je leert vaardigheden die echt bij een psycholoog passen zoals observeren, statistiek of gespreksvoering, maar ook algemene vaardigheden zoals rapporteren en Engels.

Nieuwsgierig naar wat je kunt verwachten bij de opleiding Toegepaste Psychologie? Bekijk hoe je week eruit gaat zien als je hbo Toegepaste Psychologie gaat studeren in Leiden.

Bindend studieadvies

In het hoger onderwijs wordt gewerkt met European Credits (EC). 1 EC staat hierbij voor +/- 28 studiebelastingsuren. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 48 en 60 European Credits (EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar jaar 2, de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat Toegepaste Psychologie toch niet de juiste opleiding voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

Na het eerste studiejaar ga je verder met de hoofdfase van de opleiding. Vanaf jaar 2 krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen.

Jaar 2

Vanaf het tweede jaar van je opleiding ga je ook een halve dag per week op beroepsoriëntatie. Hierin leer je de beroepspraktijk een beetje kennen. In jaar twee kies je in welk van de vier afstudeerrichtingen je je opdrachten wilt doen. Dit is nog geen definitieve keuze (meer hierover lees je bij het onderdeel Kies je eigen richting).

Jaar 3

Het derde jaar van de opleiding is een profieljaar: je loopt een half jaar stage en volgt een minor (samenhangend pakket van vakken binnen een thema) passend bij je afstudeerrichting:

 • minor Talentmanagement - afstudeerrichting Arbeid en Organisatie
 • minor sociale innovatie - afstudeerrichting Sociale Innovatie
 • minor werken in het jeugdveiligheidsdomein - afstudeerrichting Sociale Veiligheid
 • minor Levensloop - afstudeerrichting Levensloop

Jaar 4

Het eerste deel van het jaar volg je opnieuw een minor. Daarbij heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een minor van onze opleiding, zoals Trainen en Coachen. Maar je kunt ook kiezen voor een minorprogramma bij een andere opleiding in binnen- of buitenland. Wil je na je bachelor doorstuderen aan de universiteit? Kies dan voor onze pre-universitaire minor. Hiermee kun je drempelloos doorstromen naar het masterprogramma Psychologie van Universiteit Leiden.

Het vervolg van het jaar staat in het teken van het afstudeertraject binnen een van de vier richtingen. Hiervoor maak je een beroepsproduct voor een opdrachtgever. Op basis van onderzoek bepaal je welke interventie op het gebied van beïnvloeden of beoordelen van gedrag nodig is. Helga studeerde af op het thema Veerkracht en zelfvertrouwen en ontwikkelde The Confidence Journal.

Vanaf jaar 1 maak je kennis met de vier afstudeerrichtingen van Toegepaste Psychologie. Je kunt kiezen uit de volgende afstudeerrichtingen:

 • Sociale Veiligheid: richt zich op het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen, bijdragen aan preventie en aanpak van veiligheidsvraagstukken en daarmee hopelijk aan verbetering van de veiligheidsbeleving te werken.
 • Arbeid en Organisatie: richt zich op de optimale ontplooiing van zowel individuele medewerkers, teams als de organisatie zelf,
  bijvoorbeeld door advies, training of andere psychologische interventies.
 • Sociale Innovatie: richt zich op het creëren van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen. Denk aan een knuffel die jou bewust maakt van je stress, een kledingbibliotheek of buren die voor elkaar koken in ‘thuisafgehaald’. Met jouw psychologische kennis leer je samen met de doelgroep uiteenlopende uitdagingen aan te pakken. Dichtbij in de wijk of juist ver weg in de wereld met thema’s zoals duurzaamheid & klimaat, eenzaamheid en stress.  
 • Levensloop: richt zich op de mens die zich ontwikkelt. Er is hierbij aandacht voor verschillende levensfasen, life-events en transities, die altijd te maken hebben met omgevingsfactoren zoals school of studie, gezin en werk.  

Helga koos voor de afstudeerrichting Sociaal Ondernemen (vergelijkbaar met de richting Sociale Innovatie) en ontwikkelde The Confidence Journal tijdens haar afstuderen, een (dag)boek dat jou middels vragen dagelijks helpt om te oefenen met het opbouwen van een positief gedachtenpatroon.

Bij Hogeschool Leiden vinden we het belangrijk dat wij jou kennen en jij ons. Vanaf het eerste jaar word je iedere periode begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Hiermee voer je gesprekken over jouw studievoortgang, motivatie, studievaardigheden en toekomstplannen. Zo bereid je jezelf voor op keuzes die echt bij je passen.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook toegepast psycholoog

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Toegepaste Psychologie in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we een Honoursprogramma aan waarin je samenwerkt met studenten van andere opleidingen aan allerlei verschillende vraagstukken. De opleiding Toegepaste Psychologie heeft ook een actieve studievereniging: MensSana. Deze vereniging organiseert onder andere interessante lezingen, workshops (bijvoorbeeld: 'Hoe overleef ik het hbo'), symposia, trainingen, borrels, studiefeesten en andere activiteiten. Of je wordt lid van een studentenvereniging. Meer hierover lees je op de pagina Studeren in Leiden. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van de opleidingscommissie of de Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen. Je moet je om te beginnen inschrijven. Onze opleidingen kennen verschillende toelatingseisen. Controleer of jij de juiste vooropleiding hebt.