Toegepaste Psychologie

Voorbeelden van de werkvormen bij Toegepaste Psychologie

Wil jij een goede indruk krijgen van de inhoud en het niveau van de opleiding Toegepaste Psychologie? Op deze pagina vind je voorbeelden van verschillende werkvormen die je kunt verwachten als student bij onze opleiding.

Voorafgaand aan het wekelijkse werkcollege van het vak Psychologie van de Arbeid (jaar 1, periode 4) bestudeer je thuis het studieboek (Ablas & Wijsman, 2013) en volg je een webcollege over de theorie die aan bod gaat komen. Vervolgens ga in het werkcollege aan de slag met opdrachten om jou te helpen de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Na het college heb je de mogelijkheid om met checkvragen te controleren of je de behandelde theorie beheerst.

Webcollege

In het webcollege wordt de theorie van de betreffende week besproken en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Samen met het bestuderen van het studieboek zorgt het bekijken van een webcollege voor een goede voorbereiding van het werkcollege.

Woon zelf een webcollege bij.

Opdracht Werkcollege

In het werkcollege gaan studenten zelfstandig of in groepen aan de slag met opdracht waarin de theorie in een praktijksituatie wordt toegepast. Deze werkwijze zorgt voor een betere beheersing van de behandelde theorie.

In het werkcollege over motivatie worden jij en je medestudenten ingedeeld in een groep van vijf of zes studenten. Jouw groep krijgt voor de komende opdracht de ERG-theorie van Alderfer toebedeeld. Vervolgens:

  • kiest jouw groep een organisatie uit waar één van de jullie werkzaam is (als bijbaan).
  • bespreken jullie hoe de ERG-theorie al dan niet tot uiting komt in de motivatie binnen die organisatie. 
  • formuleren jullie een advies voor de betreffende organisatie over de wijze waarop de organisatie de motivatie van de medewerkers kan verhogen. Hiervoor gebruiken jullie ook de ERG-theorie.

De docent loopt rond en stelt aanvullende en prikkelende vragen om jullie verder op weg te helpen. Jullie krijgen onder andere de vraag in hoeverre de 'frustratie-regressie-hypothese' een rol speelt in jullie theorie. In het laatste deel van het college presenteren je de bevindingen en adviezen aan de rest van de groepen. Ook bekijk je de presentaties over de andere theorieën die de andere groepen onderzocht hebben.

Checkvragen

Door middel van checkvragen kun je elke week controleren of je de lesstof voldoende beheerst.

Na het college over motivatie bekijk je de checkvragen.

Vraag 1: Wat is een goed voorbeeld van een intrinsieke motivator?

a. geld

b. plezier

c. promotie

d. vakantie

Vraag 2: Dennis werkt bij de gemeente Den Briel. Hij heeft het meestal naar zijn zin, maar de laatste tijd gaat hij steeds minder gemotiveerd naar zijn werk. Zijn manager heeft steeds meer commentaar op de prestaties van Dennis en dat vindt hij niet fijn. De enige reden dat Dennis nu naar zijn werk gaat is zijn salaris. Zonder dit werk kan hij namelijk zijn hypotheek niet betalen.

Welke behoefte wordt bij Dennis (volgens de ERG-theorie van Elderfer) gefrustreerd?

a. existentiële

b. sociale

c. relationele

d. zelfactualisatie

Vraag 3: In het ASE-model staat de letter E voor?

a. eigen effectiviteit

b. emotie

c. evenwicht

e. externe motivatie

Daarna de controle: b, c en a. Alle drie goed? Dan ben jij ben er klaar voor!