Studentzaken

Inschrijven/Toelating Toegepaste Psychologie

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor de opleiding Toegepaste Psychologie.

Studiejaar 2017-2018

Ben je van plan om in september 2017 te starten? Voor de opleiding Toegepaste Psychologie geldt een numerus fixus, wat betekent dat er maximaal 224 studenten met de studie kunnen starten. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling zelf wordt uitgevoerd). Uiterlijk 1 oktober 2016 vind je op deze pagina alle informatie over de toelatingseisen en de decentrale selectieprocedure.

Let op: de uiterste aanmelddatum voor de opleiding Toegepaste Psychologie is 15 januari 2017. Je kunt je aanmelden vanaf 1 oktober 2016. Dit doe je via Studielink.

Studiejaar 2016-2017

Voor dit studiejaar geldt er ook een numerus fixus (meer informatie hierover vind je onder het kopje Numerus fixus) voor de opleiding Toegepaste Psychologie, wat betekent dat er maximaal 224 studenten met de opleiding kunnen beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure: het stappenplan van Kies bewust.

Wil je in september 2016 starten met de opleiding Toegepaste Psychologie? Voor aankomend studiejaar is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de Opleiding Toegepaste Psychologie.

  • Heb je je vóór of op 1 mei 2016 aangemeld via Studielink? Check hieronder of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en zorg ook dat je het stappenplan Kies Bewust doorloopt en de Leidse Scan voor Motivatie invult (beiden zijn verplicht voor de decentrale selectie van deze opleiding).
  • Medio juli 2016 hoor je via Studielink/DUO of je geplaatst bent. Het is belangrijk dat je vervolgens zo snel mogelijk je inschrijving compleet maakt.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken. Vragen? Neem dan contact op met Studentzaken via  studentzaken@hsleiden.nl

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt worden toegelaten tot de voltijdopleiding Toegepaste Psychologie met:

  • een mbo-diploma op niveau 4.
  • een havodiploma, met profiel 'Natuur en Techniek', Natuur en Gezondheid'; of 'Economie en Maatschappij'.
  • een havodiploma met profiel 'Cultuur en Maatschappij' met minimaal Wiskunde A of B (statistiek).  NB: Hogeschool Leiden biedt geen bijscholing aan voor wiskunde.
  • een vwo-diploma met alle profielen; voor degenen die een havodiploma hebben behaald tot en met 2008, geldt dat zij met alle oude profielen (dus ook zonder wiskunde) toelaatbaar zijn.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentzaken@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Numerus Fixus: maximaal 224 studenten

Voor de opleiding Toegepaste Psychologie geldt een numerus fixus. Er zijn maximaal 224 plaatsen die worden ingevuld op basis van decentrale selectie, een vorm van selectie die gebaseerd is op kwaliteit en op volgorde van aanmelding.

Alle studenten die voldoen aan de wettelijke toegangseisen én de digitale vragenlijst Leidse Scan voor Motivatie (LSM) invullen, worden indien er plaats is toegelaten.

Let op: je kunt je maar voor één opleiding met een numerus fixus aanmelden. Het is dus niet mogelijk om als tweede keuze een andere opleiding met een numerus fixus op te geven. Je kunt wel een niet-numerus fixus opleiding als tweede keuze aangeven.

Voor meer informatie over de numerus fixus kun je ook terecht op DUO.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentzaken.