Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Toegepaste Psychologie

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten voor het studiejaar 2019-2020.

Aanmelden

Wil je in september 2019 starten met de opleiding Toegepaste Psychologie? Bekijk of je voldoet aan onderstaande toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink. Na sluiting van de aanmeldperiode op 15 januari 2019 doorloop je de stappen van de verplichte decentrale selectieprocedure.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Decentrale selectie (numerus fixus)

De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Voor collegejaar 2019-2020 kunnen er bij de opleiding Toegepaste Psychologie maximaal 230 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling zelf wordt uitgevoerd).

Bekijk de decentrale selectieprocedure

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is 15 januari 2019. Aanmelden verloopt via Studielink. Hierna ontvang je via de mail meer informatie over het vervolg van de decentrale selectieprocedure. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt doorgegeven in Studielink goed in de gaten.

Toelatingseisen

Je kunt worden toegelaten tot de voltijdopleiding Toegepaste Psychologie met:

  • een mbo-diploma op niveau 4.
  • een havodiploma, met profiel 'Natuur en Techniek', ‘Natuur en Gezondheid' of 'Economie en Maatschappij'.
  • een havodiploma met profiel 'Cultuur en Maatschappij' met minimaal Wiskunde A of B (statistiek). NB: Hogeschool Leiden biedt geen bijscholing aan voor wiskunde.
  • een vwo-diploma met alle profielen; voor degenen die een havodiploma hebben behaald tot en met 2008, geldt dat zij met alle oude profielen (dus ook zonder wiskunde) toelaatbaar zijn.

Let op: Voor deze opleiding geldt een decentrale selectieprocedure.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek én toelichting op de toetsonderdelen van het capaciteitsonderzoek.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

Studiekeuzecheck

Een opleiding moet bij je passen. Daarom heb jij recht op een studiekeuzecheck. Voor deze opleiding bestaat de studiekeuzecheck uit de Reality Check (niet verplicht). Heb jij een goed beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden? Check jouw beeld met de werkelijkheid. Doe de Reality Check!