Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Waarom talentmanagement?

Dit is een archiefpagina

Mensen zijn gelukkiger en komen tot betere prestaties als ze gericht aan de slag kunnen met hun natuurlijke talent. Hier liggen kansen voor organisaties. In de sport- en muziekwereld is het heel gebruikelijk om jonge mensen met een talent intensief te begeleiden. In het bedrijfsleven wordt het investeren in talent te vaak aan de werknemer zelf overgelaten. Het lectoraat Talentmanagement van Hogeschool Leiden doet onderzoek naar talentmanagement en verzorgt onderwijs over het vinden, ontwikkelen en behouden van talenten.

Eenzijdige benadering

Jarenlang zijn miljoenen gestoken in het wegwerken van achterstanden in het onderwijs. Tevergeefs. Zelfs recent onderzoek naar de effecten van training en oefening op specifieke kwaliteiten van mensen, verklaren niet helemaal waarom de een het veel beter doet dan de ander. Een andere ontwikkeling van het afgelopen decennium is de wildgroei van competentiebeschrijvingen. Functies en taken worden beschreven in termen van competenties. Deze zijn als het ware altijd te trainen en van buiten naar binnen te ontwikkelen. In het licht van het voorgaande op zijn minst toch een eenzijdige benadering. En bovendien eerder ingegeven door de behoefte aan beheersing dan door verrassing en creativiteit.

Goed ingericht talentmanagement

Uit onderzoek blijkt dat organisaties er vaak niet in slagen om jonge, getalenteerde mensen aan zich te binden. Jonge, goed opgeleide hbo'ers verlaten hun eerste werkgever vaak al snel, binnen een of twee jaar. Van de 'high potentials' die binnen grote organisaties in speciale, kostbare programma's intensief worden begeleid, vertrekken er veel en komen er maar weinig binnen dezelfde organisatie in topfuncties terecht. Goed ingericht talentmanagement levert zowel voor organisaties als voor individuele medewerkers winst op.

Hogeschool Leiden onderkent het belang van deze ontwikkelingen voor het hbo en wil hierop inspelen door toegespitst onderwijs en praktijkonderzoek. In februari 2010 is drs. P.C.G.J. Kop aangesteld als lector Talentmanagement. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar en onderwijs over het vinden, ontwikkelen en behouden van talenten. De leidende vragen hierbij zijn, in welke omgevingen komt talent het beste tot zijn recht en hoe haal je het beste uit jezelf en uit anderen.

Terug naar de homepagina van het lectoraat