Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Lectorale rede Paul Kop stond in het teken van Talentmanagement

Op donderdag 3 november 2011 vond de bijeenkomst plaats die geheel in het teken stond van Talentmanagement.

Dit is een archiefpagina

Op donderdag 3 november 2011 vond de bijeenkomst plaats die geheel in het teken stond van Talentmanagement. Om 13.30 uur verzamelden de genodigden zich bij het auditorium van Hogeschool Leiden voor een welkomst drankje. Voorafgaand aan de lectorale rede, van drs. Paul C.G.J. Kop over talentmanagement, spraken  Clarinda Sinnege en  Ilse van de Meent - van der Linden.

Clarinda gaf haar visie op talent waarbij zij zich heeft laten inspireren door de topsport. Ilse sprak over onderwijs aan hoogbegaafden. Zij heeft onder andere een toelichting geven waarom voor hoogbegaafden bijzondere aandacht nodig is. In de middag was het woord aan Paul Kop voor zijn lectorale rede. Aan de hand van een presentatie met sprekende filmpjes, lichtte hij zijn lectoraat toe.

Onderzoek naar effecten en vormen van talentmanagement

Volgens drs. Paul Kop hebben niet alleen meesterpianisten en profvoetballers talent. Ieder mens is op de een of andere manier getalenteerd. Er wordt alleen veel talent verspild, omdat men er niet volledig gebruik van maakt. Incidenteel gebeurt er veel goeds. Er zijn bedrijven waar prachtige dingen gebeuren, en van de wereld van sport en muziek valt veel te leren. Juist onderzoek daarnaar en naar de effecten en vormen van talentmanagement zijn onderdeel van het lectoraat. De vraag is dan ook hoe kunnen we die talenten herkennen en benutten? Zo zijn er bijvoorbeeld duizenden jonge mensen die zich jaarlijks voor het hoger onderwijs aanmelden. Hun talenten moeten goed begeleid en ontwikkeld worden. Daar slaagt men helaas maar ten dele in. Er is veel uitval en daardoor verspilling van talent in het onderwijs. Het lectoraat heeft onderzocht wat de oorzaken zijn van studiesucces en falen met als resultaat nieuwe werkwijzen die moeten leiden tot forse verbetering van het studierendement.

Nog te weinig onderzoek talentmanagement

Volgens drs. Paul Kop zijn er drie kwesties die aandacht vragen: Hoe moet je naar anderen kijken? En met wat voor een analyse, methode en blik kijk je daar naar? Een tweede kwestie is het meten en verzamelen van data van en door studenten en medewerkers. Men weet nu te weinig. Men weet niet wat werkt en niet werkt. De derde kwestie gaat vooral over begeleiden, coachen en managen. Leidende vragen hierin zijn: in wat voor bedrijfsklimaat komt talent goed tot zijn recht? Hoe haal je het beste uit anderen?

Niet alleen het onderwijs maar ook het bedrijfsleven komt aan bod. Binnen het bedrijfsleven, voor zowel organisaties als individuele medewerkers, valt winst te behalen door goed ingericht talentmanagement. Een waarderende en steunende aanpak van docenten, begeleiders of managers zal volgens Paul Kop zijn vruchten afwerpen. 

Terug naar de homepagina van het lectoraat