Hogeschool Leiden

Spoor 22

Het doel van ‘Spoor 22’

Het programma richt zich op twee sporen richting 2022. Het eerste spoor is de positionering van de nieuwe welzijnsmedewerker. Deze moet steeds meer een actieve en ondernemende rol spelen in de wijk. Het tweede spoor richt zich op innoveren op leren, waardoor mbo’ers meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt en beter kunnen doorstromen naar het hbo. Bewustwording bij studenten van de noodzaak van blijven ontwikkelen is ook een belangrijk doel.

ROC Mondriaan treedt op als penvoerder van dit programma. Op de website van Spoor 22 staat meer informatie over het programma en de twee sporen.

Hoe pakt Hogeschool Leiden dit onderzoek aan?

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap draagt vanuit haar expertise wetenschappelijke kennis bij over wat de ontwikkelingen in het sociaal domein betekenen voor de professional en hoe binnen het sociaal domein innovatie plaats kan vinden. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit project vloeien via de betrokken docent-onderzoekers terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases, opdrachten en gastsprekers. Ook kunnen inzichten worden meegenomen in de (her-) ontwikkeling van onderwijsprogramma’s. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsinstellingen uit de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag, te weten ROC Mondriaan, Albeda, Hogeschool Leiden, InHolland, De Haagse HogeschoolHogeschool Rotterdam, Rotterdam Academy, gemeente Den Haag, ZorgZijn Werkt, Welzijn Capelle, 2BLearning, DOCK, Buurtwerk, Jeugdformaat, Educator, Xtra, Learning Connected, Humanitas en Menskracht 7. Daarnaast zijn er nog verschillende andere partijen die de aanvraag ondersteunen.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten over de welzijnswerker in 2022 en hoe de doorstroming van mbo naar hbo verbeterd kan worden.