Gemeente Rijswijk participeert in Werkplaats Sociaal Domein

Gemeente Rijswijk participeert in Werkplaats Sociaal Domein

29 juni 2016 - Na een scholingsdag van het sociaal wijkteam Rijswijk is vorige week een overeenkomst getekend tussen de Werkplaats Sociaal Domein en gemeente Rijswijk.

De gemeente Rijswijk neemt nu ook deel aan de activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein. Wijkteammedewerkers van de gemeente en docenten van de Haagse Hogeschool, die trainingen geven aan de wijkteammedewerkers, waren aanwezig. 

Leernetwerk Sociale Wijkteams

Lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden, Suzan van der Pas, sprak over de aard, inhoud en noodzaak van het leernetwerk Sociale Wijkteams (SWT's). Daarna sprak Bjorn Lugthart, Wethouder Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid, met de wijkteammedewerkers over de waarde van scholing en kennisdelen. Hij onderstreepte het belang van samenwerking. In het leernetwerk SWT's zal er naast scholing van medewerkers, inzet van stagiaires en onderzoek, ook aandacht zijn voor ondersteuning rondom thema’s zoals een ondernemende houding van professionals en het samenbrengen van de hulpvraag.

Ondernemende houding

Een ondernemende houding als professional van het SWT wordt steeds belangrijker om de doelen van de SWT’s te kunnen behalen. De verantwoordelijkheid wordt steeds dichter bij de medewerkers zelf gelegd en hun eigen zelf organiserende vermogen. Bij samenbrengen van de hulpvraag gaat het om het bij elkaar brengen van bewoners met een gelijke ondersteuningsvraag; samen een uitkomst bedenken voor een probleem dat veel voorkomt en waar nog geen oplossing voor is. Hier zullen de SWT’s komende tijd binnen de Werkplaats mee aan de slag gaan.

Gemeente Rijswijk participeert in Werkplaats Sociaal Domein