Hogeschool Leiden

Project Netwerkzorg Dementie verzorgt workshop op bijeenkomst Zorgpact

Op 26 mei door Jean Paul Remans, Projectleider Netwerkzorg Ouderen met Dementie en Laura Vrijenhoef, Transmuralis, Coördinator Netwerk Dementie, Coördinator Geriatrisch Netwerk.

Ervaringsdeskundigen van onderwijs-, overheids- en zorg en welzijnsinstellingen lieten donderdagmiddag 26 mei in de Nieuwe Energie te Leiden zien hoe de samenwerking tussen de diverse organisaties zo wordt vormgegeven dat professionaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Zo werden er handvatten aangereikt om zelf stappen te zetten in het toekomstgericht opleiden en scholen van professionals.

Doekle Terpstra, aanjager van het landelijke Zorgpact, spoorde de aanwezigen aan om de uitdagingen op te pakken. “Maak zichtbaar wat er gebeurt. Neem ideeën van anderen over en ga zelf aan de slag. Dit is het Zorgpact, het komt van onderaf.”

Wat kwam er aan bod in de workshop?

Tijdens de workshop heeft Transmuralis een inkijkje gegeven in de huidige organisatie van het netwerk en gaf aandacht aan het “niet pluis gevoel’’. Dat is het onderbuikgevoel wat iedereen voelt in contact met iemand met beginnende dementie. De workshop liep een beetje voor op de zaken die tot nu toe bekend zijn gemaakt. Het blijkt dat er geen eenduidige manier van omgaan is met mensen met dementie. In deze workshop is aandacht besteed aan een eenduidige manier van omgaan met mensen met dementie. Of je nu mantelzorger, vrijwilliger of professional bent; de methode is voor iedereen bruikbaar en zeer prettig voor mensen met dementie en hun omgeving!

Om welke methode het gaat? De oplossingsgerichte benadering.

Nieuwsgierig? Kijk dan naar de filmpjes die in de presentatie zijn verwerkt.

Bekijk hier de Powerpoint presentatie van de workshop

Waar richt het project zich op?

Samen met de gemeente Leiden, Transmuralis, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties werkt de Wmo-werkplaats Leiden en Den Haag toe naar een integrale aanpak van netwerkzorg bij ouderen met dementie in de regio. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van de thuiswonende ouderen met dementie in hun behoeften, zodat zij grip houden op de eigen situatie.

Bij deze ondersteuning wordt niet alleen aan professionele zorg gedacht, maar aan een netwerk dat in principe bestaat uit alle voor de cliënt relevante personen (systeem). Zoals bijvoorbeeld de mantelzorg en vrijwilligers maar ook initiatieven ten aanzien van welzijn. 

Meer weten over het project?

Zie de website over Netwerkzorg bij thuiswonende Ouderen met Dementie